Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, trong năm 2020, tỉnh đã xây dựng được 40 căn nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ​Ngày 06 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 4207/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo tỉnh Đồng Nai. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã trích 3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng chẵn) từ nguồn nhân sách Thành phố để hỗ trợ tỉnh Đồng Nai thực hiện an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Ngày 29 tháng 10 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết số 177/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương khối tỉnh năm 2019 (trong đó có nội dung phân bổ dự toán cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 3 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo theo Quyết định số 4207/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND thành phố Hà Nội. Theo đề xuất của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và một số sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận sử dụng 3 tỷ đồng để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đến nay, các huyện và thành phố Long Khánh đã hoàn thành công tác xây dựng 40 căn nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và đã bàn giao cho các đối tượng đưa vào sử dụng, với tổng kinh phí thực hiện là 3.611 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 3 tỷ đồng (75 triệu đồng/căn x 40 căn), hộ gia đình, cộng đồng, mạnh thường quân đóng góp, hỗ trợ 611 triệu đồng (trong đó, các huyện Tân Phú, Vĩnh Cửu, Định Quán xây dựng 6 căn nhà, Xuân Lộc 4 căn nhà, các huyện còn lại và thành phố Long Khánh 3 căn nhà). Nhìn chung, các căn nhà được xây dựng đảm bảo 03 cứng (nền cứng lát gạch men, khung/tường cứng xây gạch có tô, mái cứng lợp tôn) và an toàn. Việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đã tạo điều kiện cho các hộ có nhà ở an toàn, ổn định, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, sớm vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ khá giả trong xã hội. Điều này, đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng đối với hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội./.

    Đức Thể

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ