Chiều ngày 10/3/2021, tại Trụ sở khối nhà nước tỉnh, Hội đồng Tư vấn xuất bản tỉnh đã tổ chức cuộc họp xét duyệt đề tài sách đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước năm 2021. Đồng chí Thái Bảo – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng tư vấn xuất bản tỉnh (TVXB) chủ trì cuộc họp. Cuộc họp có sự tham dự của đồng chí Lê Hoàng Ngọc – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng TVXB, đồng chí Phạm Tấn Linh – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Hội đồng TVXB cùng lãnh đạo một số sở, ngành là Ủy viên Hội đồng TVXB tỉnh. Theo báo cáo đánh giá, năm 2020 Hội đồng TVXB đã hoàn thành 08 đề tài (đạt 100% kế hoạch), tương ứng với kinh phí 1,9 tỷ đồng. Việc thực hiện đề tài đảm bảo về nội dung, hình thức thể hiện và các quy định của pháp luật đối với việc thực hiện xuất bản phẩm đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước. Ngay sau khi hoàn thành công tác in ấn, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn Nhà Xuất bản Đồng Nai thực hiện phân bổ đến các địa chỉ đúng theo quy định. Về việc thực hiện kế hoạch sách đặt hàng năm 2021, trên cơ sở 22 đề tài đăng ký từ các đơn vị, địa phương trong tỉnh, các thành viên Hội đồng TVXB đã thống nhất thực hiện 08/22 đề tài tương ứng với kinh phí dự kiến 2 tỷ đồng, bao gồm: Mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016-2020) – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai; Gương sáng đời thường Đồng Nai năm 2020 – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai; Sách, ảnh song ngữ “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam” – Sở Thông tin và Truyền thông; Gương điển hình tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai” – Ban Dân tộc; “Văn hóa Tiền sử Cái Vạn – Đồng Nai”; “Di sản văn hóa làng tộc người Mạ (xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai)” – Bảo tàng tỉnh; “Đến đây thì ở lại đây” – Hội Văn học Nghệ thuật; “Mái mơ làm mẹ” – Hội Văn học nghệ thuật. 

  Đồng chí Thái Bảo – Phó chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng TVXB tỉnh chủ trì cuộc họp

   Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Thái Bảo – Chủ tịch Hội đồng TVXB tỉnh ghi nhận và đánh giá cao việc thực hiện các đề tài sách đặt hàng trong những năm qua. Đồng chí cũng lưu ý việc triển khai thực hiện sách đặt hàng năm 2021 cần đảm bảo các tiêu chí theo quy định, đề tài được chọn phải có tính phổ thông, thực tiễn và có giá trị giáo dục, tuyên truyền cao. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các thành viên Hội đồng triển khai thực hiện các thủ tục để đảm bảo tiến độ Kế hoạch, đồng thời có kế hoạch tuyên truyền, quảng bá các đề tài sách rộng rãi đến bạn đọc trong và ngoài tỉnh.

  T.H

  Nguồn: stttt.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ