Ngày 27/4, Thành ủy Biên Hòa tổ chức hội nghị BCH Đảng bô thành phố và hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện quy trình công tác cán bộ giới thiệu nhân sự tái cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa nhiệm kỳ 2021- 2026. Đ/c Võ Văn Chánh- UVBTVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa chủ trì hội nghị. ​Theo đó, căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị , Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Hữu Nguyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử chức danh chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy trình 05 bước. Tại hội nghị BCH Đảng bộ tp có 37/37 phiếu đạt tỷ lệ 100% và tại hội nghị cán bộ chủ chốt có 144/144 phiếu đạt tỷ lệ 100% thống nhất giới thiệu đ/c Nguyễn Hữu Nguyên tái cử chức danh chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa tái cử chủ tịch UBND tp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị BCH Cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự tái cử Chử tịch UBND thành phố.

    Hội nghị BCH cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự tái cử Chủ tịch UBND thành phố Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Biên Hòa khẳng định, công tác cán bộ giữ vai trò rất quan trọng, nhất là đối với cán bộ chủ chốt của thành phố. Do đó, sau khi tổ chức thành công Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tp lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025), Thường trực, Ban TVTU đang từng bước kiện toàn, sắp xếp các chức danh lãnh đạo, quản lý trên tinh thần thận trọng, bảo đảm đúng quy trình, phát huy được năng lực, sở trường của cán bộ, tạo sự đồng thuận góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng Ðảng, thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố Biên Hòa trong những năm tiếp theo. Đông Giang 

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ