​Chiều ngày 25/12/2020 Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2020 nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

  Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 03 đại biểu: Ông Lê Hoàng Ngọc – Giám đốc Sở; ông Võ Hoàng Khai – Chủ tịch Công đoàn cơ sở; ông Nguyễn Đồng Thương – Bí thư Chi bộ Khối Văn phòng Sở và bầu ra Đoàn thư ký gồm 02 đại biểu: Bà Bùi Thị Lê Lan – Phó Trưởng phòng BCXBTTC; bà Nguyễn Thị Hà Giang – Chuyên viên phòng CNTT-VT. Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị CBCC năm 2020 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020 và chương trình công tác năm 2021; báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2020; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ… Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho CBCC cơ quan, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021.

  Ông Lê Hoàng Ngọc – Giám đốc Sở giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý và ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của CBCC trong cơ quan và đề nghị mỗi thành viên trong cơ quan không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp trong quản lý và điều hành; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2021 đề ra. Sau khi thảo luận toàn thể đại biểu tham dự Hội nghị thống nhất thông qua các nội dung của Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2020, trong đó nhất trí 05 chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2021 như sau: Phấn đấu xây dựng Đảng bộ, Cơ quan, Công đoàn, Chi đoàn đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; cơ quan có đời sống văn hóa; 100% phòng, đơn vị thuộc Sở phấn đấu đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, trong đó trên 50% phòng, đơn vị thuộc Sở đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và 20% phòng, đơn vị thuộc Sở được tặng Cơ thi đua của UBND tỉnh; 100% CBCC, người lao động phấn đấu hoàn thành thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 50% Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% CBCC, người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; trên 95% CBCC, người lao động được quán triệt, học tập Nghị quyết của Đảng. Tại Hội nghị thực hiện trao thưởng đối với những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020 Ký giao ước thi đua giữa Giám đốc Sở và Chủ tịch Công đoàn cơ sở Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phạm Văn Chiến -Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Sở TT&TT đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức và hoạt động phong trào thi đua năm 2020 và đề nghị Lãnh đạo cơ quan, công đoàn quan tâm triển khai thực hiện trong năm 2021 như: Quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2021, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Xây dựng kế hoạch, phát động, theo dõi, đôn đốc, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng điển hình tiên tiến; quan tâm công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCCLĐ và đoàn viên công đoàn; tăng cường vai trò của Ban Thanh tra nhân nhân, UBKT công đoàn; đặc biệt chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, quản lý chặc chẽ, xử lý kịp thời đối vơi những thông tin xấu, độc, chống phá Nhà nước trên Internet, mạng xã hội…

  ​HL

  Nguồn: stttt.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ