Sáng 20/01/2021, tại phòng họp Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị CBVC Trung tâm năm 2021 kết hợp qui chế dân chủ cơ sở với sự tham gia của toàn thể CBVC Trung tâm Xúc tiến thương mại. Chủ trì Hội nghị Bà Nguyễn Thị Lan – Giám đốc Trung tâm và ông Giang Sơn Thọ – Chủ tịch CĐCS Năm 2020 Do dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng rất lớn đến Chương trình Xúc tiến Thương mại, nhất là các chương trình nước ngoài. Trung tâm Xúc tiến Thương mại đã chủ động cắt giảm toàn bộ chương trình nước ngoài và hội chợ xuất khẩu trong nước có liên quan đến lượng khách quốc tế thành các hội chợ OCOP tại các tỉnh, thành trọng điểm trong nước

  Nhờ chủ động điều chỉnh chương trình nên năm 2020 Trung tâm Xúc tiến đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra (đạt 102% kế hoach năm) Nhiệm vụ năm 2021: Nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh năm 2021, Trung tâm Xúc tiến Thương mại phối hợp các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ chủ yếu sau: – Hội chợ triển lãm trong tỉnh: + Phối hợp tổ chức 4 đợt hội chợ tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức Sự kiện tỉnh Đồng Nai gồm: Hội chợ Thương mại Mỹ nghệ và tiêu dùng Đồng Nai 2021; Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao Đồng Nai 2021; Hội chợ mua sắm ẩm thực Hàng Việt Nam – Thái Lan 2021; Hội chợ mua sắm Đồng Nai 2021. + Tổ chức gian hàng chung trưng bày các sản phẩm Ocop và các sản phẩm chủ lực của tỉnh tham gia Hội chợ trong tỉnh. – Hội chợ triển lãm ngoài tỉnh + Hội chợ LIFESTYLE Việt Nam 2021 tại TP.HCM. + Hội chợ Công Thương phía Nam năm 2021. + Hội chợ triển lãm Quốc tế VIETBUILD 2021 tại TP.HCM. + Hội chợ triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm VIETNAM FOODEXPO 2021 tại TP.HCM. + Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam 2021 tại Hà Nội (VIETNAM EXPO). + Hội chợ OCOP Quảng Ninh 2021. + Hỗ trợ các đơn vị có sản phẩm mục tiêu tham gia vào HCTL trong và ngoài tỉnh. – Hội chợ triển lãm, giao thương tại nước ngoài + Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ Đồ gỗ thủ công mỹ nghệ tại CHLB Đức. + Đoàn giao thương xúc tiến thương mại tại Australia 2021. – Kết nối giao thương, hội nghị, hội thảo trong nước + Hội nghị Kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp từ các tỉnh, thành với hệ thống phân phối của Đồng Nai 2021. + Hội nghị Kết nối giao thương giữa DN Đồng Nai với nhà cung cấp của tỉnh, thành phía Bắc 2021. + Hội nghị Kết nối giao thương giữa DN Đồng Nai với nhà cung cấp của tỉnh, thành miền Trung 2021. + Hội nghị Kết nối giao thương giữa DN Đồng Nai với nhà cung cấp của tỉnh, thành phía Nam 2021. + In brochure giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh để quảng bá, tuyên truyền tại các hội nghị kết nối giao thương, các chương trình xúc tiến thương mại. + Hội thảo liên kết sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ. – Đào tạo, tập huấn + Hội nghị phổ biến chương trình XTTM năm 2021 và các qui chế, qui hoạch, kế hoạch, đề án của ngành công thương tại Biên Hòa. – Hoạt động xúc tiến thương mại chuyên đề “Nông dân – Nông nghiệp – Nông thôn” + Kết nối giao thương giữa tiểu thương các chợ trên địa bàn các huyện, thị, thành với chợ Đầu mối Nông sản Dầu Giây (02 lần). + Hội nghị kết nối cung – cầu tại TP HCM. + Hội nghị kết nối các sản phẩm OCOP với hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các điểm bán hàng Việt trên địa bàn tỉnh. + Hội thảo liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản giữa các HTX, THT, CLB, Trang trại, Nông dân SXKDG với các doanh nghiệp tiêu thụ nông sản trong và ngoài tỉnh về các chính sách phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản.

  Hoạt động xúc tiến thương mại chuyên đề “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

  + Xây dựng 6 điểm bán hàng “Tự hào hàng Việt” trên địa bàn các huyện. + Chuyến hàng Về nhà máy và KCN năm 2021 (30 chuyến). + Phiên chợ Công Nhân 2021 (02 phiên). + Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn (06 phiên) năm 2021. + Tuần Khuyến mại hàng Việt Nam (01 đợt). Hội nghị đã thảo luận và đề ra 7 giải pháp để thực hiện toàn bộ kế hoạch chương trình đề ra trong năm 2021.

  Nguồn: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai (bienhoa.dongnai.gov.vn)


  Bản đồ

  bản đồ