Thực hiện quy chế phối hợp giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh, ngày 14 tháng 01 năm 2021, tại Trụ sở khối nhà nước tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp năm 2020 giữa Thường trực, các Ban, các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện ​. Chủ trì Hội nghị gồm có: Ông Nguyễn Phú Cường – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Võ Tấn Đức – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Sơn Hùng – TUV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Phạm Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Xuân Thống – TUV, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Tất Độ, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh. Tham dự Hội nghị có: Các ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; phó các Ban HĐND tỉnh; Tổ trưởng, Tổ phó và đại diện của 08/12 Tổ đại biểu HĐND tỉnh (vắng Tổ Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhơn Trạch); đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn phòng HĐND&UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa; các cơ quan Báo Đồng Nai, Đài PTTH Đồng Nai tham dự đưa tin. Sau khi nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác phối hợp năm 2020 và chương trình phối hợp năm 2021 và ý kiến thảo luận của các đại biểu, hội nghị nhất trí với báo cáo công tác phối hợp giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và giữa HĐND hai cấp trong năm 2020; nhìn chung, công tác phối hợp được triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo theo chương trình, kế hoạch và quy chế đề ra; qua đó, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2020, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND và UBMTTQVN tỉnh phối hợp tổ chức thành công 5 kỳ họp; qua đó, HĐND tỉnh đã xem xét và quyết nghị thông qua 79 nghị quyết, trong đó có 153 nghị quyết quy phạm pháp luật. Hoạt động giám sát có sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐND hai cấp, UBND, UBMTTQVN tỉnh trong việc xem xét, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và các vấn đề kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương, qua đó đưa ra các kiến nghị giám sát có tính khả thi; các kết luận giám sát đã cụ thể hóa trách nhiệm của các cấp, các ngành và được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Công tác tiếp xúc cử tri được phối hợp tổ chức chu đáo tạo thuận lợi cho đại biểu tiếp xúc cử tri nơi ứng cử, nơi cư trú; ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo xử lý và trả lời theo quy định. Hoạt động tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được HĐND hai cấp, Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh chú trọng phối hợp thực hiện.

  Ông Viên Hồng Tiến, Tổ trưởng Tổ đại biểu Xuân Lộc phát biểu ý kiến tại Hội nghị

   Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện trong năm 2020 còn một số hạn chế như: Việc xây dựng một số dự thảo nghị quyết, đề án, tờ trình, báo cáo của UBND tỉnh trình kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2020 chưa được chặt chẽ nên phải điều chỉnh, sửa đổi nhiều nội dung; còn trường hợp đề án, tờ trình UBND tỉnh trình kỳ họp HĐND tỉnh nhưng chưa đảm bảo quy định và quy trình xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật nên phải đưa ra khỏi danh mục ban hành nghị quyết; Tài liệu tiếp xúc cử tri gửi đến các đại biểu chưa kịp thời, một số ý kiến, cử tri cho rằng nội dung trả lời chưa sát, chưa đúng với nội dung phản ánh nên cử tri chưa đồng thuận; công tác tham gia, phối hợp thực hiện các hoạt động giám sát tại địa phương giữa Đoàn ĐBQH tỉnh chưa nhiều; một số nội dung giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH chưa bố trí thời gian, nhân sự tham dự do trùng với thời gian giám sát và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh.

  Ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị

  Trên cơ sở những kết quả đạt được và những khó khăn, hạn chế còn tồn tại trong năm 2020, chủ trì hội nghị lưu ý một số nội dung trong công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện trong năm 2021 về tổ chức các kỳ họp, công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong hoạt động khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo để làm cơ sở triển khai thực hiện và đánh giá kết quả phối hợp tại kỳ giao ban tiếp theo./.

  Ngọc Diệp

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ