Sáng ngày 15/4, Ủy ban MTTQ thành phố Biên Hòa đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần 3, lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. ​Tại Hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ thành phố Biên Hòa đã báo cáo tình hình và kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tại 30 xã, phường trên địa bàn thành phố đã tổ chức 64 hội nghị tại khu dân cư để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của 64 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, có trên 4.800 lượt cử tri tham dự. Tại các Hội nghị nhiều cử tri đã bày tỏ ý kiến nhận xét đối với các ứng cử viên một cách dân chủ, khách quan, chân thành và cởi mở. Hầu hết ứng cử viên đều được cử tri đánh giá cao về phẩm chất và năng lực, đủ tiêu chuẩn để tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Biên Hòa hiệp thương lần 3.

    Biên Hòa hiệp t​hương lần 3

    Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã thông qua danh sách chính thức và biểu quyết thống nhất 100%, đối với 64 người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, nữ 23 người đạt tỷ lệ 36%; trẻ tuổi 24 người, tỷ lệ 37% và tái cử là 14 người, tỷ lệ 34%. Về trình độ chuyên môn các ứng cử đều đạt và vượt chỉ tiêu theo quy định./. Xuân Nương

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ