Sáng ngày 29/6/2021, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành theo hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu Công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Lê Quang Nhân – Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Đồng Nai Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến từ trụ sở Bộ Công an đến Công an các đơn vị, địa phương. Nội dung tập huấn đã được Đại tá Đỗ Khắc Hưởng – Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Cư trú năm 2020 và Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật; Đại tá Ngô Như Cường – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an truyền đạt về những nội dung cơ bản các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Cư trú năm 2020; giới thiệu khái quát việc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú. Từ ngày 01/7/2021, công dân đăng ký cư trú trên Cổng dịch vụ công quản lý cư trú Luật cư trú sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2021. Theo đó, các dịch vụ công cung cấp trên Cổng dịch vụ công quản lý cư trú bao gồm: Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, đăng ký lưu trú và khai báo tạm vắng cũng được thực hiện đồng bộ. Để giúp công dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ thuận lợi, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH sẽ phân công lực lượng phối hợp Công an các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh hướng dẫn các bước đăng ký, sử dụng để người dân dễ dàng tiếp cận. Việc cung cấp các dịch vụ về cư trú trên Cổng dịch vụ công quản lý cư trú thuộc hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm tính liên thông, công khai, minh bạch thông tin trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

    Công dân có thể truy cập vào địa chỉ http://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn để thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định. T/h: Ngô Xuân. Nguồn: congan.dongnai.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ