Thực hiện Kế hoạch  số  61/KH-BCĐ.TĐT ngày 22/02/2021 về triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh của BCĐ Tổng điều tra tỉnh; Trong các ngày, từ ngày 23 – 26/02/2021 BCĐ Tổng điều tra tỉnh Đồng Nai đã tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ và phần mềm thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế 2021

  Tham dự hội nghị có Thường trực Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh, giám sát viên cấp tỉnh; Điều tra viên cấp tỉnh; Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực, giám sát viên; giảng viên tổng điều tra cấp huyện. Tại hội nghị, BCĐ tỉnh  đã triển khai Kế hoạch thực hiện cuộc Tổng điều tra và Kế hoạch tuyên truyền cho cuộc TĐT kinh tế năm 2021; Tổ thường trực đã trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ điều tra khối doanh nghiệp; đơn vị Sự nghiệp; Hiệp hội; Hướng dẫn kê khai thông tin trên trang thông tin điện tử; Trang điều hành tác nghiệp của cuộc Tổng điều tra.​

   

  Ông Trần Quốc Tuấn – Cục Trưởng Cục Thống kê

  Phó trưởng Ban chỉ đạo phát biểu chỉ đạo Hội Nghị

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Quốc Tuấn, Cục trưởng Cục Thống kê, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh nhấn mạnh: Đây là Hội nghị tập huấn có nội dung  rất quan trọng, đặc biệt là hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn về điều tra doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội với nhiều loại phiếu điều tra và nhiều chỉ tiêu thu thập thông tin mới và khó; ngoài ra còn hướng dẫn về phương pháp kê khai thông tin trên trang thông tin điện tử..vì vậy yêu cầu đại biểu tham dự hội nghị trong thời gian tham dự hội nghị phải đảm bảo thời gian, tập trung theo dõi, nắm bắt nghiệp vụ. Đồng thời đồng chí Phó trưởng Ban chỉ đạo cũng quán triệt rõ: Hội nghị tập huấn lần này diễn ra trong thời điểm đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covíd-19 theo tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh nên Hội nghị tập huấn được chia thành 2 lớp để đảm bảo mổi lớp không quá 30 đại biểu; đồng thời yêu cầu đại biểu dự Hội nghị phải tuân thủ đúng qui định các biện pháp phòng chống dịch.

  Để triển khai thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021, yêu cầu BCĐ các cấp phải bám sát Phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương  từ khâu lập danh sách đơn vị điều tra, tập huấn nghiệp vụ, tổ chức thu thập thông tin đến xử lý số liệu, tổng hợp, công bố, lưu trữ và bảo mật thông tin. Tổ chức điều tra phải đúng đối tượng, đơn vị điều tra, thông tin điều tra phải đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót, phù hợp với điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, phải ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát từng giai đoạn của cuộc Tổng điều tra. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong suốt quá trình diễn ra cuộc TĐT vì đây là công tác hết sức quan trọng góp phần vào thắng lợi của cuộc TĐT; làm cho mọi đối tượng điều tra hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc TĐT từ đó họ tích cực hợp tác với điều tra viên trong việc cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác.  Việc quản lý và sử dụng kinh phí của Tổng điều tra phải đảm bảo đúng chế độ hiện hành, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. 

   

  Toàn cảnh hội Nghị

  Sau Hội nghị tập huấn tại tỉnh, đề nghị BCĐ các huyện, thành phố tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho BCĐ các xã, phường và điều tra viên cấp xã, phường theo kế hoạch đề ra. Đối tượng điều tra lần này gồm: các đơn vị kinh tế (cơ sở sản xuất, kinh doanh; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; tổ chức phi chính phủ của nước ngoài tại Việt Nam; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng). Các nhóm thông tin được thu thập theo các loại phiếu điều tra, qua hình thức trực tuyến (sử dụng WEB FORM) hoặc phỏng vấn trực tiếp (CAPI). Thời gian thu thập thông tin: đối với đơn vị điều tra là doanh nghiệp thực hiện từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 30/5/2021; Đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội từ ngày 01/3/2021 đến hết 30/4/2021; Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thời gian thu thập từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/7/2021.

  Sau mổi lớp tập huấn 2 ngày, BCĐ tỉnh đã dành thời gian để đại biểu Hội nghị thảo luận, nêu các ý kiến chưa rõ, chưa có sự thống nhất cao về nghiệp vụ cũng như kế hoạch triển khai thực hiện và các kiến nghị của cơ sở. Ban Chỉ đạo tỉnh đã lần lượt trả lời, giải đáp thõa đáng và tiếp thu các ý kiến của đại biểu để  nghiên cứu triển khai thực hiện trong thời gian tới.​ 

   

  Giảng viên hướng dẫn phầm mềm Tổng điều tra

  Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ