Căn cứ Quyết định số1903/QĐ-TCTK ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; Kế hoạch số 118/KH-CTK ngày 22/03/2021 của Cục Thống kê Đồng Nai về việc tổ chức Điều tra Biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2021; Trong 2 ngày 25 – 26/03/2021 Cục Thống kê Đồng Nai đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ và phần mềm thu thập thông tin; phần mềm quản lý giám sát của cuộc Điều tra Biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình năm 2021.


  Toàn cảnh hội nghị

  Tham dự và chủ trì hội nghị có Ông Vũ Như Hải, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Đồng Nai và 70 đại biểu là giám sát viên; Điều tra viên cấp huyện. Tại hội nghị cán bộ phòng nghiệp vụ Cục Thống kê đã triển khai kế hoạch điều tra; Hướng dẫn nghiệp vụ điều tra; Hướng cài đặt phần mềm điều tra; phần mềm quản lý giám sát cuộc điều tra.

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Vũ Như Hải, Phó cục trưởng Cục Thống kê  nhấn mạnh: Để triển khai thành công cuộc Điều tra Biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình năm 2021, công tác tổ chức triển khai cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh phải bám sát Phương án của Tổng cục Thống kê, từ khâu tổ chức thu thập thông tin đến xử lý số liệu, tổng hợp, công bố, lưu trữ và bảo mật thông tin. Tổ chức điều tra phải đúng đối tượng, địa bàn điều tra, thông tin điều tra phải đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót, phù hợp với điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, phải ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn của cuộc điều tra; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát cuộc điều tra. Việc quản lý và sử dụng kinh phí của điều tra phải đảm bảo đúng chế độ hiện hành, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.​

  Ông Vũ Như Hải – Phó cục trưởng Cục Thống kê;Phát biểu Chỉ đạo hội nghị

  Đối tượng điều tra gồm 120 địa bàn trên phạm vi toàn tỉnh (4.800 hộ mẫu). Được thu thập qua hình thức phỏng vấn trực tiếp (CAPI). Thời gian thu thập thông tin từ ngày 01/4/2021 đến hết ngày 20/4/2021.​


  Giảng viên hướng dẫn nghiệp vụ điều tra

  Qua Hội nghị tập huấn, các Điều tra viên, Giám sát viên cơ bản đã nắm sâu về nghiệp vụ và phần mềm thu thập thông tin của cuộc điều tra để áp dụng vào cuộc điều tra sắp tới.     

    Đặng Thị Hiền

  Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ