Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa tổ chức Hội nghị nhóm công tác an toàn về lĩnh vực không lưu (SAG Không lưu). Hội nghị được triển khai trực tuyến trên cơ sở đảm bảo đúng các yêu cầu về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hội nghị do ông Lê Quốc Khánh – Phó Tổng Giám đốc, Trưởng nhóm SAG Không lưu chủ trì và có sự tham dự đầy đủ của các thành viên nhóm SAG Không lưu được thành lập theo Quyết định của Tổng công ty. Mục đích của Hội nghị là đánh giá công tác đảm bảo an toàn lĩnh vực không lưu trong 6 tháng đầu năm 2021 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác an toàn lĩnh vực không lưu của Tổng công ty.

    Toàn cảnh hội nghị Ông Nguyễn Hữu Sơn – Phó Trưởng Ban An toàn – Chất lượng và An ninh trình bày trước Hội nghị báo cáo đánh giá công tác đảm bảo an toàn trong 6 tháng vừa qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, các khiếm khuyết và đề xuất phương án, giải pháp khắc phục. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2021 sự bùng phát của đợt dịch thứ 3 và thứ 4 tại Việt Nam đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động vận tải hàng không, sản lượng điều hành bay của Tổng công ty bị sụt giảm nghiêm trọng (giảm 32,36% so với sản lượng 6 tháng đầu năm 2020 và khoảng 62% so cùng kỳ năm 2019). Nhiều cơ sở điều hành bay của Tổng công ty triển khai thực hiện kế hoạch ứng phó dịch bệnh cấp độ 3 (trực chốt) với khoảng thời gian dài đã gây ảnh hưởng không ít đến công tác huấn luyện định kỳ của lực lượng kiểm soát viên không lưu (KSVKL), kỹ năng của KSVKL cũng không được duy trì đều đặn. Trong khi đó, tại một số thời điểm (tháng Hai, tháng Ba) một số cơ sở điều hành bay lại ghi nhận sự gia tăng đột biến về hoạt động bay như Côn Sơn, Phú Quốc, Vinh… dẫn đến tăng khối lượng công việc của KSVKL và tăng rủi ro an toàn trong công tác điều hành bay. Hội nghị cũng được nghe nhiều ý kiến của đại diện các cơ quan, đơn vị về công tác an toàn năm 2021. Các thành viên tham gia đã thảo luận, đánh giá, đặc biệt tập trung vào những mặt còn tồn tại và đưa ra giải pháp xử lý cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác an toàn của Tổng công ty. Nội dung thảo luận chủ yếu tập trung vào các vấn đề trong công tác không lưu, tàu bay lăn quá vạch dừng, kỷ luật lao động, rủi ro an toàn đường cất hạ cánh. Kết luận hội nghị, Phó Tổng Giám đốc VATM Lê Quốc Khánh – Trưởng nhóm công tác An toàn lĩnh vực không lưu đã đánh giá cao ý kiến đóng góp tích cực, thẳng thắn của các cơ quan, đơn vị trong Hội nghị. Trưởng nhóm đã chỉ đạo, yêu cầu đơn vị, các cơ sở, phòng Ban phối hợp cùng nhau thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty để đảm bảo công tác điều hành bay an toàn, điều hòa và hiệu quả. PV. Nguồn: mt.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ