​Sáng ngày 15/3/2021, Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh – Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh – Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh – Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại; hợp tác sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị và Chi hội Nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 đã được tổ chức tại hội trường Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai.

    Đến dự có đồng chí Bùi Thị Bích Thủy – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Đình Trung – Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí là đại diện Thường trực Hội Nông dân tỉnh, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Liên Minh Hợp tác xã tỉnh. Chương trình phối hợp trên nhằm mục đích tuyên truyền phổ biến cho 100% cán bộ, hội viên, đoàn viên, thành viên về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về xây dựng xã hội nông thôn mới văn minh, hiện đại, xây dựng HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị và xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp; Nâng cao chất lượng tổ chức và đoàn viên, hội viên, thành viên yên tâm, ổn định sản xuất, kinh doanh tại địa phương góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

    Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Tỉnh Ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, phát biểu tại Lễ ký kết Căn cứ theo Điều lệ, chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Nai, 04 đơn vị thống nhất ký kết Chương trình phối hợp gồm nội dung trọng tâm như sau: Phối hợp xây dựng nông thôn văn minh hiện đại, trong đó có các yếu tố: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại; Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng xã hội nông thôn văn minh hiện đại; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, hội viên, đoàn viên, thành viên; Phối hợp xây dựng và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị; Phối hợp xây dựng Chi Hội nông dân nghề nghiệp; Phối hợp tham gia xây dựng cơ chế chính sách, giám sát phản biện xã hội. Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Tỉnh Ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết, xây dựng xã hội nông thôn văn minh hiện đại và hợp tác xã kiểu mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó các đoàn thể như Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh có vai trò quan trọng. Lễ ký kết Trên cơ sở nội dung chương trình phối hợp các đơn vị xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện hàng năm; Tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, thành viên hợp tác xã nâng cao nhận thức, tích cực xây dựng nếp sống văn minh hiện đại; Vận động thành lập các mô hình hợp tác xã trên tất cả các lĩnh vực; Tổ chức các hoạt động hỗ trợ xây dựng mô hình hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị; Hỗ trợ các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; Xây dựng cơ chế, chính sách, giám sát phản biện xã hội những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn nhất là xây dựng xã hội nông thôn văn minh hiện đại,… Mỹ Li​nh 

    Nguồn: hoinongdan.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ