Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 được dự kiến tổ chức trong 01 ngày của trung tuần tháng 8/2020 theo Kế hoạch số 2045/KH-UBND ngày 02/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ​Hội thi tổ chức nhằm tìm hiểu kiến thức pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng; phổ biến quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp phòng, chống tham nhũng; tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng. Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa. Tổng cộng có 11 đội dự thi thuộc các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa; số thành viên mỗi đội tham dự là 05 thành viên. Riêng vòng thi sân khấu hóa, có thể bổ sung thí sinh hỗ trợ, nhưng không quá 05 người. Các thí sinh tham gia thi theo đội ở 4 phần thi với tổng điểm là 900 điểm, cụ thể như sau: – Phần thi tự giới thiệu: Các đội tự giới thiệu về đội thi, đơn vị mình dưới các hình thức: độc thoại, thơ, ca, hò, vè, kịch… đảm bảo theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. – Phần thi rung chuông vàng: Mỗi đội chọn 02 thành viên tham gia thi, nội dung thi trả lời trắc nghiệm 20 câu hỏi bằng cách chọn các đáp án đúng nhất a, b, c, d theo Bộ đề câu hỏi mà Ban Tổ chức chuẩn bị. Các thí sinh của các đội lần lượt giơ bảng trả lời các câu hỏi, thí sinh nào trả lời sai sẽ bị loại, thí sinh trả lời đúng sẽ được tiếp tục trả lời các câu hỏi tiếp theo. Thí sinh trả lời nhanh và chính xác câu cuối cùng sẽ là thí sinh giành chiến thắng phần thi Rung chuông vàng. Trường hợp cần thiết, Ban Tổ chức sẽ có câu hỏi phụ để chọn thí sinh xuất sắc nhất – Phần thi hiểu biết: Mỗi đội chọn 03 thành viên tham gia thi, Ban Tổ chức sẽ đưa ra 11 câu hỏi kiến thức và 11 câu hỏi tình huống. Mỗi đội sẽ bốc thăm chọn ra 01 câu hỏi kiến thức và 01 câu hỏi tình huống trong bộ câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra. Thời gian tối đa suy nghĩ và trả lời câu hỏi là 01 phút; đội thi trả lới đúng tất cả nội dung đáp án và xử lý tình huống theo đúng quy định sẽ được 100 điểm/01 câu hỏi; trả lời sai không có điểm, trả lời đúng nhưng không đủ ý sẽ bị trừ điểm. Các đội còn lại có quyền trả lời bổ sung nếu hết thời gian đội thi không có câu trả lời hoặc trả lời sai, trả lời không đủ ý – Phần thi sân khấu hóa: Các đội thi sẽ dàn dựng tiểu phẩm thể hiện được nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng. Tiểu phẩm đạt về hình thức, nội dung và ý nghĩa chân thực thì điểm càng cao Giải thưởng hội thi bao gồm các giải như: Giải tâp thể (nhất, nhì, ba và khuyến khích), giải cá nhân (nhất, nhì và ba) và 03 giải thưởng phụ (Phần thi chào hỏi ấn tượng nhất, Phần thi sân khấu hóa xuất sắc nhất và Đội thi có lượng cố động viên tham gia cố động đông nhất, ấn tượng nhất)

    Kiếm Long

    Nguồn: hdnd.dongnau.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ