Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai về kết quả tháo gỡ khó khăn đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tính đến đầu tháng 4-2021, trên địa bàn tỉnh có hơn 1,2 ngàn khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi suất vay với số tiền khoảng 2,3 ngàn tỷ đồng.

    Các ngân hàng trong tỉnh triển khai nhiều chương trình hỗ trợ tín dụng dành cho các doanh nghiệp, khách hàng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 trong thời gian qua. Trong đó, các tổ chức tín dụng trong tỉnh đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 868 khách hàng với dư nợ 603 tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất vay cho 368 khách hàng với dư nợ hơn 1,7 ngàn tỷ đồng. Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng trong tỉnh đã cho vay mới lãi suất ưu đãi với doanh số lũy kế từ ngày 23-1-2020 đến cuối tháng 3-2021 đạt hơn 132 ngàn tỷ đồng cho trên 29,6 ngàn khách hàng, lãi suất thấp hơn mức phổ biến từ 0,5-2,5% so với trước dịch Covid-19. Từ ngày 17-5-2021, Thông tư số 03/2021/TT-NHNN (gọi tắt là Thông tư 03) của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức có hiệu lực. Thông tư 03 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19. Vi Quân 

    Nguồn: dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ