Theo Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN-MT), trên địa bàn tỉnh hiện có 938 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã với số lượng 67 loài, gần 430 ngàn cá thể. 11.6-Hơn 900 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã

    Động vật hoang dã ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai

    Trong đó, có 5 loài nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB; 13 loài nhóm IIB theo Nghị định 06/NĐ-CP năm 2019 của Chính phủ; 14 loài thông thường và 35 loài có nguồn gốc nhập khẩu. Các loài động vật hoang dã gây nuôi số lượng lớn là: cá sấu nước ngọt hơn 306,8 ngàn cá thể, rắn ráo trâu hơn 53,8 ngàn cá thể, khỉ đuôi dài gần 34,4 ngàn cá thể, trăn đất hơn 12,4 ngàn cá thể… Khu Bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai và Vườn quốc gia Cát Tiên là 2 đơn vị có số lượng động vật hoang dã lớn. Để bảo vệ và phát triển các loài, cá thể, Khu bảo tồn đã thành lập phương án giám sát, đánh giá, bảo tồn một số loài động vật nguy cấp, quý, hiếm trong các năm 2013, 2015 và 2017; cải tạo sinh cảnh cho quần thể voi; thực hiện điều tra, giám sát và xây dựng bộ tiêu bản các loài theo chu kỳ 10 năm… Vườn quốc gia Cát Tiên thành lập và thực hiện dự án Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Cát Tiên; hằng năm thực hiện các chuyên đề giám sát đa dạng sinh học nhằm theo dõi diễn biến một số loài nguy cấp, từ đó có giải pháp bảo vệ, phát triển phù hợp. Nam Vũ 

    Nguồn: dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ