Chiều ngày 26 tháng 03 năm 2021, tại Phòng họp Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh, Phòng Tư pháp thành phố Long Khánh tổ chức họp giao ban công tác tư pháp Quý 01/2021 để đánh giá kết quả hoạt động công tác Tư pháp trên địa bàn thành phố Long Khánh và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý 02/2021.

  Quang cảnh cuộc họp giao ban

  Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp, hộ tịch 15 phường, xã trên địa bàn thành phố Long Khánh. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vy, Trưởng phòng Tư pháp thành phố chủ trì. Trong quí I/2021, ngành Tư pháp trên địa bàn thành phố Long Khánh đã hòa giải 41 vụ, trong đó hòa giải thành 22 vụ, đạt tỷ lệ trên 53.6%; tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, các Luật có hiệu lực trong năm 2021; tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được 45 cuộc với hơn 6.000 lượt người tham dự. UBND cấp xã đã đăng ký khai sinh cho: 608 người, Đăng ký khai tử: 188 người, Đăng ký kết hôn: 246 cặp, Xác nhận tình trạng hôn nhân: 573 trường hợp, Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch: 14 trường hợp, Nhận cha, mẹ con: 08 trường hợp, chứng thực 12.435 lượt các loại giấy tờ. Phòng Tư pháp thành phố đã đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài: 08 trường hợp, Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài: 01 trường hợp, Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài: 04 trường hợp, Đăng ký nhận cha, mẹ, con: 01 trường hợp,Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch: 45 trường hợp, chứng thực 294 lượt các loại giấy tờ và rà soát 16 văn bản quy phạm pháp luật, góp ý 04 văn bản quy phạm pháp luật. Kết luận hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoàng Vy, Trưởng phòng Tư pháp thành phố đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Tư pháp thành phố Long Khánh đã nỗ lực hoàn hoàn tốt nhiệm vụ quý 01/2021 trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Đồng thời, nhấn mạnh ngành tư pháp trong quý 02/2021 cần tiếp tục quan tâm đến công tác củng cố, kiện toàn, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên làm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Phát động sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2021; thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở, nâng cao chất lượng công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.​/.

  Tống Thị Mai Phòng Tư pháp TP. Long Khánh

  Nguồn: stp.dongnai.gov.vn

   


  Bản đồ

  bản đồ