Sáng ngày 12-4-2021, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh đã chủ trì buổi họp giao ban nhằm rà soát lại các nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Cùng dự có các đồng chí: Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBBC tỉnh; Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Phó chủ tịch UBBC tỉnh; Bùi Quang Huy, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh… 10 Đồng chí Nguyễn Phú Cường chu tich ubbc.

    Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu tại hội nghị

    Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị, triển khai bầu cử trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện đảm bảo đầy đủ đúng nội dung, tiến độ theo quy định. Tính đến ngày 8-4, đã có trên 90% UBND cấp xã niêm yết danh sách cử tri; hiện nay, các địa phương đang tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung, niêm yết danh sách cử tri đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định của luật. Toàn tỉnh hiện có 2.272.650 cử tri, trong đó thường trú có 1.988.419 người và tạm trú có 284.231 người Trước đó, tỉnh cũng đã hoàn thành việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Đồng thời, tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 nhằm thống nhất danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng tiến độ. Trong đó, có một số thay đổi trong tỷ lệ người ứng cử như tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ tuổi…tăng lên, đều phù hợp với định hướng chung.UBBC tỉnh cũng tăng cường công tác tuyên truyền với hình thức đa dạng phong phú. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định. Đến nay chưa có vụ việc an ninh trật tự nào phát sinh liên quan đến công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh. Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin thêm, tính đến ngày 12-4, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HDNĐ các cấp. Trong đó, về ứng cử ĐBQH khóa XV (tại địa phương) 15/15 người ứng cử đã được lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú, trong đó có 14 người đạt tín nhiệm trên 50%, 1 người đạt dưới 50% (trường hợp của người tự ứng cử). Về ứng cử HĐND tỉnh khóa X, 136/136 người ứng cử HĐND tỉnh khóa X đã được lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú, trong đó có 135 người đạt tín nhiệm trên 50%, 1 người đạt tín nhiệm dưới 50% (trường hợp người vừa tự ứng cử ĐBQH và HDNĐ tỉnh). Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi một số những khó khăn, vướng mắc và đưa ra những đề xuất kiến nghị để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Trong đó, Đồng Nai là tỉnh có nhiều khu công nghiệp lớn, có nhiều người tạm trú nên công tác rà soát lập danh sách cử tri đối với cử tri tạm trú còn gặp khó khăn do số cử tri tạm trú thường xuyên thay đổi chỗ ở. Qua rà soát vẫn còn một số nơi nhân sự phụ trách Ban bầu cử, Tổ bầu cử là người ứng cử đại biểu HĐND chưa được sắp xếp bố trí ở đơn vị bầu cử đúng theo quy định của Điều 27 Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, cần phải tiếp tục tập trung tháo gỡ mọi những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở để đảm bảo thực hiện thành công cuộc bầu cử. Trong đó, cần tiếp tục rà soát để đảm bảo người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND không được làm thành viên Ban bầu cử hoặc Tổ bầu cử ở đơn vị bầu cử mà mình ứng cử đúng theo quy định của Điều 27 Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đảm bảo đúng theo quy trình, quy định luật định. Liên quan đến việc lập và niêm yết danh sách cử tri, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, sau khi hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri, cần tiếp tục nắm chắc tình hình cử tri và rà soát, cập nhật bổ sung để đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri. Liên quan đến người ứng cử, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Nội vụ, cơ quan thường trực của UBBC tỉnh cần chủ trì tập huấn cho người ứng cử, nhất là những người tham gia ứng cử lần đầu về xây dựng đề cương chương trình hành động để việc trình bày chương trình hành động của ứng cử viên đúng với chức năng, nhiệm vụ của mình khi trúng cử, không quá sa đà hứa hẹn vào những nội dung vượt quá chức năng, nhiệm vụ mình; qua đó, giúp cử tri nhìn nhận đúng năng lực của người ứng cử. Về kinh phí bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu, các cơ quan, đơn vị liên quan, tiếp tục bám sát Nghị quyết về quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh để quản lý chặt chẽ, chi tiêu theo đúng chế độ, đúng mục đích, có hiệu quả. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tới đây Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan cần phối hợp để tổ chức tổ chức nghiêm túc, chu đáo, thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lập danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Các tiểu ban của UBBC tỉnh tiếp tục bám sát chức năng nhiệm vụ của mình để thực hiện nhiệm vụ được giao trong đó, phải tuyệt đối đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử; rà soát, kịp thời giải quyết các đơn thư, khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác bầu cử. Cùng với đó, công tác tuyên tuyên về bầu cử phải đi vào vào chiều sâu; chú trọng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát bầu cử… Oanh – Thảo

     Nguồn: snv.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ