Chiều 19-3, Ủy ban bầu cử thành phố Biên Hòa vừa tổ chức cuộc họp với các thành viên và Trưởng phó các Ban bầu cử, Tiểu ban bầu cử thành phố cùng Bí thư, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBBC-HĐND-UBND-UBMTTQVN các phường xã nhằm rà soát tiến độ triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

  Các đại biểu tham dự cuộc họp chuẩn bị Bầu cử HĐND

  Theo Ủy ban bầu cử thành phố Biên Hòa, qua triển khai kế hoạch nhìn chung các bước thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo tiến độ thời gian và đúng luật định. Trong đó, đã thành lập 8 Ban bầu cử; 8 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Thành phố và các phường xã đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai đảm bảo quy trình, qua đó đã thống nhất danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 là 64 ứng cử viên để bầu ra 40 đại biểu. Đối với các phường xã có 1.245 ứng cử viên để bầu chọn 742 đại biểu.

  Tại phiên họp, Ủy ban bầu cử thành phố Biên Hòa đã phổ biến hướng dẫn một số nội dung liên quan công tác trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử; rà soát lập danh sách cử tri để tiến hành niêm yết; quy trình tổ chức thành lập khu vực bỏ phiếu và các tổ bầu cử; tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn.

  Hồng Mỹ

  Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ