Ngày 15/7/2021, Bộ GTVT ban hành hỏa tốc Công văn số 6894/BGTVT-CYT gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Cục: Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình GT; các Ban Quản lý dự án; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT về việc triển khai thực hiện hướng dẫn chuyên gia nước ngoài, người nước ngoài nhập cảnh phòng, chống dịch COVID-19.

    Bộ Giao thông vận tải thông báo để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, phổ biến và thực hiện Ảnh minh họa

    Theo đó, ngày 05/7/2021, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã ban hành Công văn số 5322/CV-BCĐ về việc hướng dẫn hướng dẫn chuyên gia nước ngoài, người nước ngoài nhập cảnh phòng, chống dịch COVID-19. Văn bản nêu rõ: Thời gian qua, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn nhằm tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài, người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, thực tế phát sinh một số bất cập trong quản lý chuyên gia nước ngoài, người nước ngoài trong quá trình nhập cảnh, cách ly, làm việc, cư trú tại Việt Nam, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19. Căn cứ tình hình diễn biến tình hình dịch bệnh hiện nay, để tăng cường công tác kiểm soát, quản lý chặt chẽ hơn đối với việc giải quyết nhập cảnh chuyên gia nước ngoài, người nước ngoài vào Việt Nam phục vụ “mục tiêu kép”, đảm bảo giải quyết cho chuyên gia nước ngoài, người nước ngoại nhập cảnh đúng đối tượng, nhu cầu và mục đích; đồng thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch… Ban Chỉ đạo quốc gia hướng dẫn UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nhu cầu và đề xuất của cơ quan, tổ chức trên địa bàn, tiếp tục chịu trách nhiệm xem xét quyết định phê duyệt danh sách chuyên gia nước ngoài (gồm chuyên gia kỹ thuật, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao) và thân nhân (gồm bố, mẹ, vợ, chồng, con) của chuyên gia vào làm việc với các cơ quan, tổ chức đó. Các trường hợp người nước ngoài khác thuộc thẩm quyền xem xét cho nhập cảnh của UBND cấp tỉnh (gồm học sinh, sinh viên nước ngoài học tập tại các trường của tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, các trường hợp xin nhập cảnh mang tính nhân đạo, khẩn cấp, điều trị tại địa phương…). Các địa phương xem xét phê duyệt chủ trương cho phép chuyên gia nước ngoài và thân nhân, người nước ngoài được cách ly tại địa phương; triển khai công tác cách ly, giám sát y tế và hoạt động của chuyên gia và thân nhân, người nước ngoài trong thời gian vào làm việc tại địa phương; định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia theo quy định. Ban Chỉ đạo đề nghị tổ công tác của 5 Bộ gồm: Ngoại giao, Y tế, Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải xem xét, quyết định về việc nhập cảnh đối với: (i) người nước ngoài có cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế, các cơ quan, bộ ban ngành trung ương (bao gồm cả phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam; học sinh, sinh viên nước ngoài học tập tại Việt Nam theo các chương trình hợp tác cấp bộ); (ii) người nước ngoài được cơ quan, tổ chức khác mời, bảo lãnh để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và các trường hợp đặc thù khác (bao gồm cả lý do nhân đạo, chữa bệnh và trường hợp vào liên hệ, làm việc với nhiều tỉnh, thành phố khác nhau) không thuộc diện quy định nêu trên mà vượt thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố hoặc chưa thuộc diện đối tượng đã được cho phép nhập cảnh hiện nay. Tổ công tác của 5 Bộ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tham mưu và xử lý các vấn để phát sinh trong quá trình thực hiện. Bộ Ngoại giao chủ trì giải quyết cho người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ theo hướng dẫn này. Ban Chỉ đạo quốc gia đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai cụ thể, đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, tần suất phù hợp và tuân thủ các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19, không để phát sinh tiêu cực, xử lý nghiêm các vi phạm. Đồng thời phổ biến rộng rãi tới các đơn vị, người dân biết để thực hiện nghiêm Hướng dẫn giải quyết cho chuyên gia nước ngoài, người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cũng nêu rõ quy trình xử lý đối với việc giải quyết đưa chuyên gia nước ngoài, thân nhân đi cùng; người nước ngoài khác nhập cảnh Việt Nam thuộc diện UBND cấp tỉnh phê duyệt; việc giải quyết nhập cảnh đối với những trường hợp người nước ngoài khác thuộc diện Ban Chỉ đạo (Tổ công tác 5 Bộ) phê duyệt và việc giải quyết nhập cảnh đối với người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, con), cũng như trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện. Công văn số 5322/CV-BCĐ và nội dung chi tiết hướng dẫn xem tại đây. Nguồn: mt.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ