Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID19, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị người dân thực hiện theo hướng dẫn khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính: ​

    . Đối với các thủ tục hành chính nộp hồ sơ trực tuyến Người dân nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn), Dịch vụ công của tỉnh (congdvc.dongnai.gov.vn); hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính. – Bước 1: Người yêu cầu giải quyết thủ tục chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo thành phần, số lượng hồ sơ đã được quy định (được niêm yết trên trang dịch vụ công https://dichvucong.dongnai.gov.vn); điền đầy đủ các biểu mẫu, tờ khai hành chính (lưu ý ký tên và đóng dấu xác nhận đầy đủ vào các biểu mẫu, tờ khai đính kèm thủ tục). – Bước 2: Nộp hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử “Dịch vụ công tỉnh Đồng Nai” https://dichvucong.dongnai.gov.vn. + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ: Đơn vị sẽ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc địa chỉ hộp thư điện tử cá nhân, tổ chức đã đăng ký: hướng dẫn cụ thể (01 lần, bằng Phiếu hướng dẫn) để đương sự biết cung cấp, bổ sung đúng quy định. + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận hồ sơ, chuyển tiếp bộ phận chuyên môn xử lý (thông tin phiếu biên nhận và ngày hẹn trả kết quả được gửi trực tiếp qua địa chỉ hộp thư điện tử (đã được đăng ký-bước 1), đồng thời nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại (đã được đăng ký-bước 1)). Lưu ý: Các thông tin đã được đăng ký trên Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Nai đảm bảo đúng và đủ theo quy định, hoặc đơn vị có thể kiểm tra tình hình hồ sơ thông qua mục Quản lý hồ sơ và Tra cứu hồ sơ tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Đồng Nai. – Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận, giải quyết, nhập tình trạng giải quyết hồ sơ lên phần mềm quản lý. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết hoặc yêu cầu bổ sung, phải có văn bản nêu rõ lý do, trả lại đúng thời gian quy định. Hình thức trả hồ sơ: Trả kết quả qua hộp thư điện tử (đã được đăng ký của cá nhân, tổ chức từ bước 1), hoặc trả kết quả qua Dịch vụ Bưu chính công ích. – Bước 4: Trường hợp các thủ tục có thu phí + Phí, lệ phí thu trước và trong thời gian thẩm định hồ sơ: cá nhân, tổ chức chuyển khoản theo số tài khoản sau: Số tài khoản: 128000032866 tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Đồng Nai. Chủ tài khoản: Bưu điện Tỉnh Đồng Nai – Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Sau khi xác nhận đã chuyển khoản (bằng tin nhắn, ủy nhiệm chi hoặc xác nhận qua màn hình chuyển khoản thành công), Sở sẽ gửi trả kết quả hồ sơ, kèm theo biên lai thu phí qua Dịch vụ bưu chính công ích cho cá nhân, tổ chức. + Phí, lệ phí sau thời gian thẩm định hồ sơ, đã có kết quả chấp thuận: cá nhân, tổ chức nhận qua hai hình thức sau: Qua hình thức chuyển khoản tài khoản Bưu điện (ở trên), sau đó kết quả sẽ được chuyển qua đường Bưu chính công ích; hoặc chuyển trực tiếp kết quả qua Dịch vụ Bưu chính công ích và thu tiền phí, lệ phí ngay tại nhà (theo địa chỉ đã đăng ký trên trang Dịch vụ công của tỉnh). 2. Đối với các thủ tục hành chính nộp hồ sơ trực tiếp (mức độ 2) thực hiện như sau: – Nộp hồ sơ trực tiếp qua đường Bưu chính công ích theo địa chỉ: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai, Lầu 6, Trụ sở khối nhà nước – Số 02 Nguyễn Văn Trị, Phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. -Hồ sơ mẫu xem tại trang web: http://svhttdl.dongnai.gov.vn/Pages/home.aspx (Trang web của Sở VHTTDL à mục Hồ sơ mẫu). Phương Oanh 

    Nguồn: dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ