Ngày 22/01/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành văn bản số 169-HD / BTGTW về việc Hướng dẫn Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

    • Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn

    Bản đồ

    bản đồ