1. Độ tuổi gọi công dân nhập ngũ Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19 tháng 6 năm 2015 quy định về độ tuổi gọi nhập ngũ Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. 2. Đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự Điều 12 Luật Nghĩa vụ quân sự quy định về Đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự như sau: – Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên. – Công dân nữ có ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân theo quy định của Chính phủ đủ 18 tuổi trở lên. 3. Đối tượng được miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự Điều 14 Luật Nghĩa vụ quân sự quy định về đối tượng miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự bao gồm: Người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần hoặc bệnh mãn tính theo quy định của pháp luật. 4. Tiêu chuẩn tuyển quân Điều 4 Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ quy định có 04 tiêu chuẩn tuyển quân như sau: a) Tuổi đời: Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Đối với công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. b) Tiêu chuẩn chính trị: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng. c) Tiêu chuẩn sức khỏe: – Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. – Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS. d) Tiêu chuẩn văn hóa: Công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7. Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên. 5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự Điều 10 Luật Nghĩa vụ quân sự quy định các hành vi bị nghiêm cấm thực hiện nghĩa vụ quân sự như sau: – Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. – Chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. – Gian dối trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. – Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về nghĩa vụ quân sự. – Sử dụng hạ sĩ quan, binh sĩ trái quy định của pháp luật. – Xâm phạm thân thể, sức khỏe; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của hạ sĩ quan, binh sĩ. images2349260_Anh_1_1_.jpg Đồng chí Cao Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh phát biểu tại Hội nghị hạ quyết tâm giao quân năm 2021 Đối với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021 của tỉnh Đồng Nai, ngày 19/02/2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị hạ quyết tâm giao quân năm 2021. Năm 2021, tỉnh Đồng Nai được trên giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi 2.803 công dân (3 nữ) về nhập ngũ tại các đơn vị của Quân khu 7, Bộ Quốc phòng và Bộ CHQS tỉnh. Đến nay, thanh niên trúng tuyển nhận lệnh có mặt ở địa phương, sẵn sàng chờ ngày lên đường nhập ngũ./.

    Đồng Hoa

    Nguồn: stp.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ