Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-BCĐ.TĐT ngày 22/02/2021 về triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh của BCĐ Tổng điều tra tỉnh;

  Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 26/02/2021 về triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện của BCĐ Tổng điều tra huyện Định Quán;

  Trong các ngày, ngày 08, 09/3/2021 BCĐ Tổng điều tra huyện Định Quán đã tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ và phần mềm thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế 2021.

  Tham dự hội nghị có ông Trần Nam Biên-Phó Chủ tịch UBND huyện Định Quán-Trưởng ban chỉ đạo, các đ/c thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện, giám sát viên cấp huyện; Điều tra viên cấp huyện; Ban Chỉ đạo các xã/thị trấn. Tại hội nghị, BCĐ huyện đã triển khai Kế hoạch thực hiện cuộc Tổng điều tra; Kế hoạch tuyên truyền cho cuộc TĐT kinh tế năm 2021; Quy chế hoạt động của BCĐ; phân công công tác của BCĐ huyện và tổ thường trực giúp việc BCĐ huyện. Ông Đinh Minh Tuấn-Phó Chi cục trưởng, phụ trách Chi cục Thống kê-Phó trưởng ban thường trực BCĐ TĐT Kinh tế huyện đã trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ điều tra khối doanh nghiệp; đơn vị Sự nghiệp; Hiệp hội; Hướng dẫn kê khai thông tin trên trang thông tin điện tử; Trang điều hành tác nghiệp của cuộc Tổng điều tra.​​​​

   

     ​​Toàn cảnh hội nghị 

   Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Nam Biên, Phó Chủ tịch UBND huyện Định Quán, Trưởng ban, Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện nhấn mạnh: Đây là Hội nghị tập huấn có nội dung  rất quan trọng, đặc biệt là hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn về điều tra doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội với nhiều loại phiếu điều tra và nhiều chỉ tiêu thu thập thông tin mới và khó; ngoài ra còn hướng dẫn về phương pháp kê khai thông tin trên trang thông tin điện tử..vì vậy yêu cầu đại biểu tham dự hội nghị trong thời gian tham dự hội nghị phải đảm bảo thời gian, tập trung theo dõi, nắm bắt nghiệp vụ. Giao cho Đ/c Đinh Minh Tuấn-Phó Chi cục trưởng, phụ trách Chi cục Thống kê-Phó trưởng ban thường trực BCĐ TĐT Kinh tế huyện quán triệt rõ nội dung Hội nghị tập huấn lần này. Đồng thời nhấn mạnh công tác tập huấn diễn ra trong thời điểm đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh nên Hội nghị tập huấn được chia thành 2 lớp để đảm bảo mỗi lớp không quá 30 đại biểu; đồng thời yêu cầu đại biểu dự Hội nghị phải tuân thủ đúng qui định các biện pháp phòng chống dịch. 

  Để triển khai thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện Định Quán, đ/c trưởng ban yêu cầu BCĐ các xã/thị trấn phải bám sát Phương án, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Tỉnh, huyện từ khâu lập danh sách đơn vị điều tra, tập huấn nghiệp vụ, tổ chức thu thập thông tin đến xử lý số liệu, tổng hợp, công bố, lưu trữ và bảo mật thông tin. Tổ chức điều tra phải đúng đối tượng, đơn vị điều tra, thông tin điều tra phải đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót, phù hợp với điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, phải ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát từng giai đoạn của cuộc Tổng điều tra. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong suốt quá trình diễn ra cuộc TĐT vì đây là công tác hết sức quan trọng góp phần vào thắng lợi của cuộc TĐT; làm cho mọi đối tượng điều tra hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc TĐT từ đó họ tích cực hợp tác với điều tra viên trong việc cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác. Việc quản lý và sử dụng kinh phí của Tổng điều tra phải đảm bảo đúng chế độ hiện hành, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

  Sau Hội nghị tập huấn tại huyện, đề nghị BCĐ các xã/thị trấn tổ chức tiến hành thực hiện các khâu công việc theo kế hoạch đề ra.​ tra lần này gồm: các đơn vị kinh tế (cơ sở sản xuất, kinh doanh; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; tổ chức phi chính phủ của nước ngoài tại Việt Nam; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng). Các nhóm thông tin được thu thập theo các loại phiếu điều tra, qua hình thức trực tuyến (sử dụng WEB FORM) hoặc phỏng vấn trực tiếp (CAPI). Thời gian thu thập thông tin: đối với đơn vị điều tra là doanh nghiệp thực hiện từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 30/5/2021; Đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội từ ngày 01/3/2021 đến hết 30/4/2021; Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thời gian thu thập từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021.

  Sau mỗi lớp tập huấn, BCĐ huyện đã dành thời gian để đại biểu Hội nghị thảo luận, nêu các ý kiến chưa rõ, chưa có sự thống nhất cao về nghiệp vụ cũng như kế hoạch triển khai thực hiện và các kiến nghị của cơ sở. Ban Chỉ đạo huyện đã lần lượt trả lời, giải đáp thỏa đáng và tiếp thu các ý kiến của đại biểu để  nghiên cứu triển khai thực hiện trong thời gian tới.

  Đinh Minh Tuấn​ 

  Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ