Trung tuần tháng 5-2020, HĐND huyện Long Thành đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 17 (kỳ họp bất thường), HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kỳ họp đã xem xét, quyết định quy hoạch xây dựng vùng của huyện đến năm 2040, tầm nhìn 2050 và một số nội dung quan trọng khác. ​

  Ông Ngô Thế Ân- Chủ tịch HĐND huyện Long Thành, điều hành Kỳ họp thứ 17 HĐND huyện nội dung liên quan đến đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Long Thành đến năm 2040, tầm nhìn 2050

  Đại biểu HĐND huyện đã theo dõi thuyết minh và thảo luận về đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, tập trung vào việc định hướng phát triển không gian toàn huyện, bao gồm không gian đô thị, nông thôn và các khu chức năng theo hướng gắn kết hài hòa để Long Thành trở thành một vùng phát triển bền vững, có chất lượng sống tốt, từng bước trở thành vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Đồng Nai. Theo đó, lập danh mục 11 dự án ưu tiên đầu tư cho từng giai đoạn như: Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ gắn kết hạ tầng kỹ thuật khu vực cảng hàng không quốc tế Long Thành,liên kết hạ tầng cấp vùng và cấp tỉnh, đẩy nhanh quá trình hình thành đô thị để dưa huyện Long Thành lên thị xã vào năm 2025 và là thành phố Long Thành vào năm 2030. Bên cạnh đó, đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng tại đô thị Long Thành, Bình Sơn, Phước Thái phù hợp định hướng phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn huyện, phù hợp tình hình phát triển sau năm 2030 đến năm 2040. Chú trọng tập trung đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đô thị, hệ thống hạ tầng gắn kết đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia và khu vực sau năm 2040. Bên cạnh đó, tại kỳ họp này các Đại biểu HĐND huyện đã thông qua đề xuất giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc ngân sách cấp huyện và vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên. Đồng thời, HĐND huyện cũng thống nhất về việc miễn nhiệm một thành viên UBND huyện do chuyển công tác. Cụ thể, miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Long Thành đối với ông Lục Kim Cường, chúc vụ Phó Bí thư Đảng ủy-CHủ tịch UBND xã Phước Bình (nguyên Trưởng phòng Dân tộc).

  Kim Chung

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ