Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND tỉnh; Kế hoạch số 61/BCĐ-TĐT ngày 22/2/2021 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Đồng Nai về triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh của BCĐ Tổng điều tra tỉnh.​

  Ngày 03/03/2021, huyện Thống Nhất đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính huyện năm 2021. Dự hội nghị có Ông Nguyễn Đình Cương – Phó Chủ tịch UBND huyện -Trưởng ban chỉ đạo; các đồng chí là Thành viên BCĐ; thành viên Tổ thường trực giúp việc BCĐ; Trưởng BCĐ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

   

  Toàn cảnh hội nghị

  ​Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện phát biểu khai mạc hội nghị: Đây là Hội nghị tập huấn triển khai công tác Tổng điều tra có nội dung rất quan trọng, kết quả cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giúp nhà hoạch định chính sách của Đảng, Nhà nước có căn cứ thực tiễn vững chắc trong việc ban hành những chích sách phát triển phù hợp cho từng vùng, từng ngành; bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển cơ sở hạn tầng, đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong thời gian tới. Hội nghị  hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn về điều tra doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội với nhiều loại phiếu điều tra và nhiều chỉ tiêu thu thập thông tin mới và khó; ngoài ra còn hướng dẫn về phương pháp kê khai thông tin trên trang thông tin điện tử, vì vậy yêu cầu các các đồng chí là Thành viên BCĐ; thành viên Tổ thường trực giúp việc BCĐ; Trưởng BCĐ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham dự hội nghị phải đảm bảo thời gian, tập trung theo dõi, nắm bắt nghiệp vụ. Giao cho đồng chí Vũ Văn Nhất -Phó trưởng Ban thường trực BCĐ huyện – Chi cục trưởng Chi cục Thống kê triển khai nội dung Hội nghị và trực tiếp tập huấn nghiệp vụ; Đồng thời, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, phải tuân thủ đúng qui định các biện pháp phòng chống dịch.

  Tại hội nghị, BCĐ huyện đã triển khai Kế hoạch thực hiện cuộc Tổng điều tra; Kế hoạch tuyên truyền cho cuộc TĐT kinh tế năm 2021; Quy chế hoạt động của BCĐ; phân công công tác của BCĐ huyện và tổ thường trực giúp việc BCĐ huyện. Đối tượng điều tra lần này gồm: các đơn vị kinh tế (cơ sở sản xuất, kinh doanh; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; tổ chức phi chính phủ của nước ngoài tại Việt Nam; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng). Các nhóm thông tin được thu thập theo các loại phiếu điều tra, qua hình thức trực tuyến (sử dụng WEB FORM) hoặc phỏng vấn trực tiếp (CAPI). Thời gian thu thập thông tin: đối với đơn vị điều tra là doanh nghiệp thực hiện từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 30/5/2021; Đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội từ ngày 01/3/2021 đến hết 30/4/2021; Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thời gian thu thập từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021.

  Ông Vũ Văn Nhất – Phó trưởng ban thường trực BCĐ TĐT Kinh tế huyện đã trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ điều tra khối doanh nghiệp; đơn vị Sự nghiệp; Hiệp hội; Hướng dẫn kê khai thông tin trên trang thông tin điện tử; Trang điều hành tác nghiệp của cuộc Tổng điều tra.

  Sau Hội nghị, Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện phát biểu chỉ đạo: yêu cầu Tổ thường trực giúp việc BCĐ,  BCĐ các xã, thị trấn phải bám sát Phương án, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra, huyện từ các khâu ban đầu, tập huấn nghiệp vụ, tổ chức thu thập thông tin đến xử lý số liệu, tổng hợp, công bố, lưu trữ và bảo mật thông tin. Tổ chức điều tra phải đúng đối tượng, đơn vị điều tra, thông tin điều tra phải đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót, phù hợp với điều kiện thực tế. Tổ chức giám sát, kiểm tra từng giai đoạn của cuộc Tổng điều tra. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong suốt quá trình diễn ra cuộc TĐT, vì đây là công tác hết sức quan trọng góp phần vào thắng lợi của cuộc TĐT; làm cho mọi đối tượng điều tra hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc TĐT từ đó họ tích cực hợp tác với điều tra viên trong việc cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác. 

  Vũ Văn Nhất

  Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ