Huyện Vĩnh Cửu có diện tích đất lớn nhất tỉnh Đồng Nai.

    Đất ở huyện Vĩnh Cửu chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Trên toàn tỉnh có tổng diện tích đất là 586.362ha, trong đó có 4 huyện có diện tích lớn nhất là Vĩnh Cửu, Định Quán, Tân Phú và Xuân Lộc. Theo Sở TN-MT, H.Vĩnh Cửu là địa phương có diện tích lớn nhất tỉnh với 108.914ha, gồm 89.075ha đất nông nghiệp và 19.840ha đất phi nông nghiệp. Xếp thứ hai là H.Định Quán tổng diện tích 97.288ha, với 75.381ha đất nông nghiệp và 21.903ha đất phi nông nghiệp. H.Tân Phú khoảng 77.492ha, H.Xuân Lộc 72.432ha, diện tích đất nông nghiệp của hai địa phương này chiếm trên 82%. Trong diện tích đất nông nghiệp của những huyện trên, có từ 30-60% là đất lâm nghiệp được các hộ gia đình, chủ rừng đang trồng rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Còn lại đất nông nghiệp phần lớn được người dân trồng cây ăn trái, cây công nghiệp lâu năm, lúa, cây hàng năm. Vi Quân

    Nguồn: dongnai.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ