Ngày 16/4/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4024/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi thiết kế áp – phích tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2021. Cuộc thi nhằm tạo sân chơi cho học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh thể hiện sự sáng tạo và đề xuất các ý tưởng về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hình ảnh; huy động sự tham gia của học sinh, học viên, sinh viên đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tạo nguồn dữ liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng hình thức trực quan sinh động. Cuộc thi được tổ chức cho học sinh, học viên, sinh viên thuộc các trường trung học phổ thông, các trường học, trung tâm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Các thí sinh có thể dự thi với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm bằng hình thức thiết kế áp – phích tuyên truyền về một trong những nội dung về phòng, chống tham nhũng; trật tự xây dựng; biển, đảo Việt Nam; phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống tác hại của rượu, bia và gửi sản phẩm dự thi dưới dạng file gốc hình ảnh (định dạng .cdr và .pdf) kích thước tương đương với giấy A1 kèm theo nội dung chú thích ngắn gọn để thuyết trình cho ý tưởng dự thi (bằng word) về Ban Tổ chức Cuộc thi thông qua địa chỉ mail pbgdpldongnai@gmail.com. Thời gian tiếp nhận sản phẩm dự thi từ tháng 6 đến hết ngày 10 tháng 10 năm 2021. Những sản phẩm đạt giải trong Cuộc thi sẽ được Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh sử dụng cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh và ghi chú tên tác giả, đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ theo quy định. Giải thưởng của Cuộc thi gồm có 55 giải giành cho các sản phẩm có thiết kế đẹp, ấn tượng cho 05 nội dung của Cuộc thi. Mỗi nội dung gồm có 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 05 giải khuyến khích. Để triển khai việc tổ chức Cuộc thi, Chủ tịch UBND tỉnh đã thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi gồm 09 thành viên do Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng ban, thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai. Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phát động và tổ chức Cuộc thi. Theo đó, Sở Tư pháp (cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Cuộc thi) có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Cuộc thi đảm bảo mục đích theo Kế hoạch. Việc tổ chức Cuộc thi thiết kế áp – phích tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một điểm mới trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Đồng Nai năm 2021./. Đồng Hoa

    Nguồn: stp.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ