​Với sự chỉ đạo quyết liệt, sát với tình hình thực tế của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp và tham gia tích cực của các sở, ngành, địa phương, công tác phòng, chống ma túy, mại dâm trong thời gian qua đạt được những kết quả quan trọng ​Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương xây dựng, triển khai có hiệu quả các kế hoạch, chương trình công tác năm 2020 về phòng, chống ma túy, mại dâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát Chương trình công tác năm 2020 của Bộ Công an – Cơ quan Thường trực phòng, chống ma túy, mại dâm của ủy ban Quốc gia. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa ma túy, mại dâm được triển khai mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia. Nhận thức về tác hại của ma túy và trách nhiệm phòng, chống ma túy của cán bộ và nhân dân từng bước được nâng lên rõ rệt. Trong công tác đấu tranh, lực lượng chuyên trách về phòng, chống tội phạm ma túy thuộc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Cục Hải quan khắc phục khó khăn, tích cực bám tuyến, bám địa bàn, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ với tội phạm ma túy. Trong năm 2020, nhiều đường dây ma túy lớn bị triệt phá, số vụ và tang vật tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2019; Công an tỉnh chủ trì mở các cao điêm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, bảo vệ thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, trong đó đã triệt phá nhiều tụ điểm lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán bar, karaoke, vũ trường, khách sạn, nhà nghỉ… để tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng hàng chục đến hàng trăm đối tượng sử dụng ma túy từng bước làm chuyển biến tình hình ở một số địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Công tác thụ lý án, giải quyết, xét xử các vụ án về ma túy và tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt tỷ lệ cao. Công tác cai nghiện, phục hồi và quản lý sau cai tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; đạt được sự đồng thuận xã hội và ổn định trong các cơ sở cai nghiện (không xảy ra tình trạng bỏ trại, phá trại); một số địa phương đã chủ động nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác phòng, chống ma túy, mại dâm và có nhiều sáng kiến khắc phục những khó khăn trong việc lập hồ sơ đưa người nghiện vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc. Qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh – trật tự, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chông ma túy trong thời gian vừa qua vẫn còn một sô tôn tại, hạn chê và khó khăn, vướng mắc: Tình hình tội phạm ma túy tiếp tục diễn biên phức tạp, có xu hướng gia tăng với tính chất ngày càng nghiêm trọng. Người nghiện ma túy có chiều hướng gia tăng, số đối tượng tái nghiện còn nhiều (243 người, chiếm tỷ lệ 11,65% trong tổng số người nghiện tăng), phát sinh nhiều đối tượng nghiện mới (610 người, chiêm tỷ lệ 29,26% trong tông số người nghiện tăng) và đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp. Công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, về quy trình, thủ tục chưa đầy đu so với quy định của nhà nước, chủ yếu vẫn là giao cho gia đình quản lý là chính hoặc gửi đưa vào các cơ sở cai nghiện để cắt cơn nghiện từ một đến hai tháng nên hiệu quả chưa cao. Một số địa phương chậm triển khai Nghị quyết số 188/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 cua HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập trên địa ban tỉnh Đồng Nai năm 2020; Việc quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng còn nhiều bất cập, hạn chế, do tâm lý lo lắng, kỳ thị người nghiện nên việc tạo công ăn việc làm nhằm ổn định cuộc sống cho họ còn thấp, nhiều người sau cai nghiện không có việc làm, ăn chơi lêu lổng, dẫn dến tái nghiện. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống ma túy, mại dâm, trong thời gian tới cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Chỉ thị, chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chông ma túy mại dâm; chú trọng công tác phòng ngừa, tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy, mại dâm sâu rộng trong tầng lớp nhân dân; tập trung nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; tập trung triệt phá các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy đã lập hồ sơ; tăng cường kiểm tra, thanh tra và quản lý chặt chẽ việc kinh doanh, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác điêu trị nghiện ma túy bằng thuốc Methadone và cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ