Ngày 07/7/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành Kết luận số 9096/KL-UBND về Kết quả cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 liên quan các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố Biên Hòa. ​

    Kết quả cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ