Nhìn chung, trong năm 2020, Tổ đại biểu Trảng Bom đã thực hiện theo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra và quy chế hoạt động của HĐND tỉnh. Hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân đã được các đại biểu thực hiện nghiêm túc, phát huy trách nhiệm của đại biểu trong việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của công dân về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; tăng cường theo dõi giám sát việc trả lời ý kiến kiến nghị cử tri của các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh, huyện. Một số kết quả hoạt động của Tổ đại biểu Trảng Bom cụ thể như sau: ​ – Hoạt động tại kỳ họp HĐND tỉnh Các đại biểu đã tham gia đầy đủ 05 kỳ họp (02 thường kỳ, 04 chuyên đề) HĐND tỉnh, khóa IX. Tích cực, chủ động, nghiên cứu các báo cáo, đề án, tờ trình, nghị quyết trình tại kỳ họp. Qua đó, đã có nhiều ý kiến trao đổi và đề ra những giải pháp cụ thể tại các phiên thảo luận Tổ. Đồng thời, với tinh thần trách nhiệm cao các đại biểu đã xem xét biểu quyết thông qua các nghị quyết được trình tại kỳ họp HĐND tỉnh góp phần phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương. Tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh, Tổ đã thống nhất chất vấn đối với Giám đốc Công an tỉnh về công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm về mua, bán sử dụng các loại vũ khí, chất liệu nổ, hung khí nguy hiểm, đề nghị Giám đốc Công an tỉnh làm rõ một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình thực hiện và đề ra giải pháp trong thời gian tới. C Ha Chat van.JPG Đại biểu Lưu Thị Hà – Tổ đại biểu Trảng Bom chất vấn tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh – Hoạt động giám sát Thực hiện chương trình hoạt động năm 2020, Tổ đại biểu đã thực hiện giám sát về 02 nội dung: kết quả giám sát về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Trảng Bom trong năm 2019 và Quý I năm 2020 (giám sát thông qua xem xét báo cáo) và kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT và thực hiện quy trình khám chữa bệnh cho đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn huyện Trảng Bom năm 2019 và 8 tháng năm 2020 (thành lập đoàn giám sát). Qua giám sát, Tổ đại biểu đã có những kiến nghị cụ thể đối với UBND tỉnh, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND huyện Trảng Bom, Văn phòng đăng ký đất đai huyện Trảng Bom, Bảo hiểm xã hội huyện và Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom để tiếp tục thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đảm bảo phát triển đối tượng tham gia BHYT và hoạt động khám chữa bệnh BHYT tại địa phương. Đối với các kiến nghị sau giám sát của Tổ, UBND tỉnh, huyện đã có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện, Tổ đại biểu sẽ tiếp tục quan tâm theo dõi, đôn đốc kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị trên. 

  Tổ đại biểu Trảng Bom giám sát về kết quả thực hiện chế độ, chính sách BHYT trên địa bàn huyện Trảng Bom

   – Hoạt động tiếp xúc cử tri Căn cứ kế hoạch tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND tỉnh, Tổ đại biểu đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBMTTQ VN cấp huyện tổ chức 03 đợt tiếp xúc cử tri (sau kỳ họp thứ 13, trước kỳ họp thứ 16, thứ 18 HĐND tỉnh) để thu thập ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Sau tiếp xúc, đã tổng hợp chuyển 22 ý kiến, kiến nghị của cử tri về Thường trực HĐND tỉnh đúng thời gian quy định. Đồng thời, các đại biểu tiếp tục theo dõi, giám sát việc trả lời ý kiến cử tri của các cơ quan chức năng. 

  Cử tri huyện Trảng Bom phản ánh kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND tỉnh, huyện – Hoạt động tiếp công dân

  Tổ đã có thông báo lịch tiếp công dân năm 2020, theo đó, các đại biểu đã thực hiện tiếp công dân tại Tại Phòng tiếp dân UBND huyện Trảng Bom (02 ngày/tháng). Riêng đối với các đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trảng Bom hoạt động chuyên trách, còn thực hiện việc tiếp công dân tại Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh theo thông báo của Thường trực HĐND tỉnh. Trong năm 2020, thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid 19 tại địa phương, Tổ đại biểu đã thực hiện ngưng tiếp công dân theo lich từ ngày 04/8/2020 đến 07/9/2020. Bên cạnh các hoạt động theo quy chế hoạt động của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu còn phân công đại biểu tham dự giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh trên địa bàn huyện khi có thư mời; tham dự các kỳ họp HĐND huyện Trảng Bom; tham gia các cuộc họp khác do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức. Chuẩn bị các nội dung để tiến hành đánh giá chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh năm 2020 theo quy định. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Tổ đại biểu Trảng Bom tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 để làm cơ sở triển khai thực hiện./.

  Ngọc Diệp

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn

   


  Bản đồ

  bản đồ