​Sáng ngày 16/4/2021, UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thư 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. ​Tham dự hội nghị có ông Hồ Thanh Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Sơn Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hội nghị đã nghe ông Bùi Quang Huy – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh báo cáo tình hình, kết quả việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, để thực hiện việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đảm bảo đạt yêu cầu đúng luật và đúng theo tiến độ thời gian quy định, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã ban hành Thông báo về số lượng, danh sách cụ thể những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đang cư trú tại các địa phương; hướng dẫn Ban Thường trực UBMTTQVN cấp huyện, cấp xã về công tác chuẩn bị, cách thức tiến hành việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. 

  Ông Bùi Quang Huy – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh báo cáo tình hình, kết quả việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú

   Đến ngày 13/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nhận đầy đủ các biên bản hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú do Ban thường trực UBMTTQVN các xã, phường, thị trấn có người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 gửi đến. Phát biểu tại hội nghị ông Cao Văn Quang – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cho rằng với trách nhiệm của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã trực tiếp dự, theo dõi ở một số hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, cho thấy hội nghị được thực hiện đúng quy trình đã được hướng dẫn, thành phần tham dự, nội dung, hình thức tổ chức được tiến hành công khai, dân chủ, bình đẳng. Trong khoảng thời gian ngắn từ ngày 21/3/2021 đến ngày 13/4/2021, các địa phương phải triển khai thực hiện cùng một lúc nhiều công việc phục vụ cho công tác bầu cử, trong đó, trọng tâm là việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cư tri nơi cư trú, Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp đã phối hợp thực hiện hoàn thành tốt các khâu công việc ở bước IV trong quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đảm bảo đúng quy trình, tiến độ thời gian quy định.

  Hội nghị biểu quyết thông qua những người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026

  Qua thảo luận và căn cứ đề xuất của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Hội nghị đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay, thống nhất lập danh sách 14/14 người vào danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV vì đạt 100% tín nhiệm của cử tri nơi cư trú; lập danh sách 134/134 người vào danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 vì đạt từ 99% đến 100% tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Đối với 02 trường hợp tự ứng cử, hội nghị thống nhất lập danh sách 01 trường hợp vào danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 vì đạt 100% tín nhiệm của cử tri nơi cư trú; không lập danh sách 01 trường hợp tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 do sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đạt thấp (28,6%) không đảm bảo tỷ lệ theo quy định (quy định những người ứng cử có tín nhiệm của cử tri đạt dưới 50% thì không đưa vào danh sách ứng cử).

  Xuân Huyên

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ