Thực hiện Quyết định số 181/QĐ-TTR ngày 16/7/2020 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thanh tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và giống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Từ ngày 24/7/2020 đến ngày 28/8/2020, Đoàn thanh tra do Thanh tra Sở chủ trì phối hợp cùng với Phòng An ninh kinh tế (PA04) Công an tỉnh, Phòng Nông nghiệp &PTNT (Phòng Kinh tế) các huyện, thành phố Biên Hòa và Long Khánh đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV và giống cây trồng đối với các nội dung điều kiện sản xuất, kinh doanh; thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy, hồ sơ cây đầu dòng và vườn đầu dòng, việc thực hiện ghi nhãn hàng hóa; Lấy mẫu để phân tích kiểm tra chất lượng. Quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã thanh tra 09 công ty và 77 cửa hàng. Đã lấy 18 mẫu thuốc BVTV, 08 mẫu hạt giống các loại để gửi cơ quan chức năng được Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ định phân tích kiểm nghiệm và đã ban hành kết luận số 4309/KL-SNN ngày 15/10/2020, theo đó kết quả đạt được:

    – Đối với sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV + Có 12/85 cửa hàng vi phạm kinh doanh thuốc không có tên trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam, chiếm tỷ lệ 14,1%; tịch thu tiêu hủy 26 lít; + Có 45/85 cơ sở vi phạm về kinh doanh thuốc BVTV khi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc BVTV hết hạn chiếm tỷ lệ 52,9% + Có 04/85 cửa hàng vi phạm kinh doanh thuốc hết hạn sử dụng chiếm tỷ lệ 4,7%, tịch thu tiêu hủy 36,7 lít; + Có 22 cửa hàng kinh doanh thuốc BVTV vi phạm về nhãn hàng hóa ghi không đúng với bản chất và nội dung bắt buộc, chiếm tỷ lệ 26,9 %; + Có 04/85 cơ sở vi phạm về kinh doanh thuốc BVTV không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc BVTV, chiếm tỷ lệ (chiếm 4,7%); + Có 01/85 cơ sở vi phạm không duy trì đầy đủ các điều kiện về kinh doanh thuốc BVTV, chiếm tỷ lệ (chiếm 1,2%). – Đối với sản xuất, kinh doanh giống cây trồng + Có 02/42 cơ sở vi phạm về kinh doanh sản phẩm có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, chiếm 4,8%; + Có 01/42 cơ sở vi phạm kinh doanh hàng hóa nhưng không có công bố tiêu chuẩn áp dụng, chiếm 2,4% + Có 01/42 cơ sở vi phạm kinh doanh hàng hóa phải có dấu hợp quy nhưng không có dấu hợp quy, chiếm 2,4%; – Kết quả xử phạt Thanh tra sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành 68 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) đối với 68 cơ sở kinh doanh (trong đó có 07 cơ sở kinh doanh có 02 hành vi vi phạm; 09 cơ sở kinh doanh có 03 hành vi vi phạm) với tổng số tiền là 218.275.000 đồng (đã nộp vào Kho bạc nhà nước tỉnh 100%). Nguyễn Dung-Thanh tra Sở 

    Nguồn: sonongnghiep.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ