Năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã triển khai 07 dự án, trong đó có 03 dự án trọng điểm năm 2019 tiếp tục chuyển sang năm 2020 và 03 dự án khởi công mới trong năm 2020 và 01 dự án quan trọng quốc gia, cụ thể như sau:​ ​ (1) Dự án tuyến đường kết nối vào cảng Phước An (đoạn từ đường 319 đến nút giao cắt với đường cao tốc Bến Lức – Long Thành), huyện Nhơn Trạch (dự án chuyển tiếp): Dự án khởi công ngày 24/12/2018, đã thi công xong, hiện đang lập thủ tục nghiệm thu công trình. Kế hoạch năm 2020 bố trí 48,07 tỷ đồng, đã giải ngân đạt 100% kế hoạch. (2) Dự án mở rộng, tu bổ tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh (dự án chuyển tiếp): Dự án khởi công ngày 03/01/2020. Hiện nay nhà thầu đang triển khai thi công đồng loạt các hạng mục Đền chính, Nhà khách, Bể nước ngầm, Nhà bao che, Nhà trưng bày, Nhà bảo vệ, Cổng tường rào, Nhà bếp, Nhà vệ sinh. Khối lượng thực hiện khoảng 33% so với giá trị gói thầu. Kế hoạch năm 2020 bố trí 17,502 tỷ đồng, giá trị giải ngân đến thời điềm báo cáo là 6,087 tỷ đồng đạt 34,78% kế hoạch. (3) Dự án Nâng cấp đường ĐT 763 từ Km 0+000 đến Km 29+500, huyện Xuân Lộc và huyện Định Quán (dự án chuyển tiếp): Đoạn Km15+000 đến Km24+000: đã hoàn thành thi công, khối lượng thực hiện đạt 100% so với giá trị gói thầu. Đang thực hiện thủ tục nghiệm thu công trình. Đoạn từ Km0+000 đến Km8+300: hiện đang triển khai thi công. Kế hoạch năm 2020 bố trí 217,546 tỷ đồng, giá trị giải ngân đến thời điềm báo cáo là 108,67 tỷ đồng đạt 49% kế hoạch. (4) Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (dự án chuyển tiếp – quan trọng quốc gia): hiện đang triển khai công tác bồi thường và xây dựng các khu tái định cư, kế hoach giao là 17.057,567 tỷ đồng (trong đó vốn kéo dài sang năm 2020 là 10.352,532 tỷ đồng), giải ngân đến thời điểm báo cáo là 2.958,36 tỷ đồng, đạt 17,34% kế hoạch. Lũy kế vốn bố trí cho dự án từ năm 2018 đến 2020 là 18.195,035 tỷ đồng, lũy kế giải ngân là 4.096,052 tỷ đồng, đạt 22,51% kế hoạch. Tiến độ như sau: a) Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: – Khu vực ưu tiên (1.810 ha): UBND tỉnh đã phê duyệt bồi thường đất cao su. Phần còn lại là 1007 hộ/630 ha: trong đó đã phê duyệt bồi thường 663 hộ; đã công khai phương án bồi thường 145hộ/88,55ha vào ngày 05/10/2020; dự kiến công khai phương án bồi thường 24hộ/18,5ha và chi trả bồi thường trong tháng 11; còn lại khoảng 75ha (đất giấy tay, đất tranh chấp) dự kiến hoàn thành hồ sơ trong tháng 11/2020. – Về khu vực còn lại (3.190 ha): UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 16/18 tổ chức, diện tích thu hồi 1.893,14 ha/934,4 tỷ đồng (bao gồm cả phần diện tích đất cao su khu vực ưu tiên). Đối với 02 tổ chức còn lại dự kiến hoàn thành hồ sơ trong tháng 11/2020. UBND huyện Long Thành đã hoàn thành kiểm kê 4.226 hộ/2.244,07 ha và sẽ tiếp tục kiểm đếm 152 hộ/96,13 ha. UBND huyện Long Thành phê duyệt phương án bồi thường 1.920 ngôi mộ/1.192 thân nhân thuộc nghĩa địa Cẩm Đường trong khu vực Dự án. Đến nay UBND huyện Long Thành đã di dời 468 ngôi mộ. b) Công tác xây dựng hạ tầng các khu tái định cư (04 dự án): Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn đã khởi công xây dựng 05 gói thầu ưu tiên dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2020, các hạng mục còn lại (15 gói thầu) đã tổ chức xong lựa chọn nhà thầu và đang thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2020; Dự án công trình xã hội Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An- Bình Sơn đang lập thiết kế bản vẽ thi công, dự kiến khởi công tháng 11/2020; Dự án thành phần Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn đang thực hiện điều chỉnh dự án; Dự án thành phần Các công trình xã hội Khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn được phê duyệt dự án tại quyết định số 1710/QĐ-UBND Ngày 28/5/2020, đang tạm ngưng thực hiện dự án do đang rà soát lại hạng mục đầu tư. c) Đào tạo nghề, giải quyết việc làm: Sở Lao động – Thương binh và xã hội triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tổ chức lại cuộc sống cho các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án Cảng KHQT Long Thành. Ngày 17/7/2020, Sở Lao động – Thương binh và xã hội đã tổ chức Hội nghị triển khai đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao năm 2020, góp phần cung cấp nhân lực cho Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Sở Lao động – Thương binh và xã hội tiếp tục rà soát và thống kê nhân khẩu thuộc danh sách hộ gia đình bị thu hồi đất (giai đoạn 1) để chuẩn bị tổ chức tuyên truyền, tư vấn và tuyển sinh đào tạo ngề và giải quyết việc làm. d) Tái lập hạ tầng ngoài ranh giới Cảng: UBND huyện Long Thành đang trình thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán. Về công tác bồi thường, đã hoàn thành công tác kiểm đếm toàn bộ 515 trường hợp, hiện đang lập thủ tục xác định giá đất. (5) Dự án Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt trên đường Hương lộ 2 nối dài (dự án khởi công mới): dự án đã khởi công đầu tháng 10/2020. Kế hoạch năm 2020 bố trí 105 tỷ đồng, giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo là 46,745 tỷ đồng đạt 45% kế hoạch. (6) Dự án Đường Hương lộ 2 – Đoạn 1 (dự án khởi công mới): dự án đang tổ chức đấu thầu, dự kiến đầu tháng 12/2020 có kết quả lựa chọn nhà thầu. Kế hoạch năm 2020 bố trí 145 tỷ đồng. (7) Dự án Cải tạo nâng cấp đường ĐT.768 đoạn từ cầu Vượt Thủ Biên đến giao với đường ĐT.767, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (dự án khởi công mới): dự án đã khởi công ngày 9/11/2020. Kế hoạch năm 2020 bố trí 243,7 tỷ đồng, giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo là 215,435 tỷ đồng đạt 88% kế hoạch.

    Nguyễn Bình

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ