​100% diện tích đất trồng lúa đã được cơ giới hóa trong khâu làm đất; đối với các loại cây trồng chủ lực​ Hiện toàn tỉnh có khoảng 257.000 máy móc, thiết bị các loại phục vụ nông nghiệp, gồm: Máy cày, máy kéo, máy xới đất, máy gặt lúa, máy gặt đập liên hợp, máy phun thuốc, máy xay lúa, hệ thống tưới nước tiết kiệm, hệ thống cho ăn tự động, bán tự động, máy ngiền, trộn thức ăn…, trong đó máy kéo có công suất từ 12-35 mã lực là 2.312 chiếc và dưới 12 mã lực 4.175 chiếc, hầu hết các loại máy này đều được nhập khẩu từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và phần lớn là máy đã qua sử dụng; 212 máy thu hoạch, 77 máy gặt đập liên hợp. Mức độ ứng dụng cơ giới hóa đối với từng lĩnh vực, như sau – Cơ giới hóa trồng trọt: 100% diện tích đất trồng lúa đã được cơ giới hóa trong khâu làm đất; đối với các loại cây trồng chủ lực như: cây ăn trái, tiêu, điều, cà phê đã được hỗ trợ ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm, bón phân qua đường ống, góp phần tăng năng suất cây trồng từ 10 – 15% và hạn chế các loại nấm gây bệnh phát triển do tình trạng độ ẩm cao trong vườn, ước diện tích được tưới nước tiết kiệm khoảng trên 50% . – Cơ giới hóa trong chăn nuôi: Các máy móc chủ yếu là máy xay trộn thức ăn, máy vệ sinh và sát trùng chuồng trại, hệ thống cho ăn uống tự động, bán tự động, hệ thống làm mát chuồng, ấp trứng, bảo quản… Khâu chế biến thức ăn gia súc đạt khoảng 60% – 65%; thu gom phân (làm bioga, ứng dụng Khoa học công nghệ – ủ men..) khoảng 30% – 40%; chuống trại sử dụng hệ thống làm mát khoảng 50%; vệ sinh chuồng trại khoảng 65%. Đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đa số vẫn áp dụng các kỹ thuật thủ công trong thực hiện các khâu của quá trình chăn nuôi. Khâu chế biến thức ăn gia súc đã có khoảng 2.209 máy nghiền, trộn, máy băm – Cơ giới hóa trong thủy sản: Phần lớn các mô hình thủy sản là chăn nuôi ao, hồ, lồng bè trên sông theo quy mô hộ. Đối với nuôi trồng thủy sản, các công đoạn được cơ giới hóa chủ yếu là sử dụng động cơ để chạy máy sục khí, bơm nước… Thực hiện Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp: Lũy kế từ 01/2019- 30/10/2020 có 04 khách hàng được vay vốn, với tổng doanh số cho vay 977 triệu đồng, tổng số lãi được hỗ trợ 456 triệu đồng. Ước lũy kế từ khi thực hiện Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 có 64 khách hàng vay vốn với doanh số cho vay 41,544 tỷ đồng, số lãi được hỗ trợ 5,888 tỷ đồng. Các loại máy móc, thiết bị được vay: Hệ thống tưới tiết kiệm, máy gặt đập liên hợp, máy kéo nông nghiệp hiệu Kubota, Yanmar, máy cày Misubishi. Bên cạnh những thuận lợi, việc triển khai thực chính sách thực hiện Đề án “Đẩy mạnh cơ giới hóa giảm tổn thất trong nông nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn gặp khó khăn, tồn tại: – Công nghệ sau thu hoạch chưa được quan tâm đầu tư phát triển; quy mô nhỏ, công nghệ thiết bị lạc hậu nên chất lượng nhiều loại nông sản thấp, phần lớn nông sản đang được tiêu thụ và sản xuất ở dạng thô, sơ chế, giá trị gia tăng rất thấp, chưa có thương hiệu, sức cạnh tranh của nông sản chưa cao. – Việc thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ vẫn còn gặp khó khăn nên số lượng khách hàng và nguồn vốn cho vay còn thấp. – Mức độ cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp còn thấp, chưa đồng bộ và phát triển chưa toàn diện, tập trung chủ yếu ở khâu làm đất. Các khâu như gieo trồng, thu hoạch cây công nghiệp như tiêu, cà phê mức độ cơ giới hóa còn thấp. – Diện tích đất nông nghiệp ngày manh mún, nhỏ lẻ, gây khó khăn cho việc ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là ứng dụng các loại máy móc có công suất lớn.

    Nguyễn Bình

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ