​Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 1.458 khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay với số tiền là 4.150 tỷ đồng​ ​Theo số liệu thống kê khảo sát của Ban Quản lý các khu công nghiệp, có 209 doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh (61 doanh nghiệp phải tạm ngưng sản xuất một thời gian); có 101.233 lao động bị ảnh hưởng. Lũy kế đến nay có 12.475 lao động của 96 doanh nghiệp bị mất việc làm. Tình hình phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid -19: – Tính đến 20/10/2020, có 160/209 doanh nghiệp đã phục hồi, đi vào hoạt động sản xuất (chiếm tỷ lệ 76,5% doanh nghiệp phục hồi) và 29.333 lao động đã trở lại làm việc trên tổng số 32.853 lao động phải ngừng việc và tạm hoãn hợp đồng lao động do bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Bên cạnh đó, có 43/209 doanh nghiệp có dự kiến tuyển dụng mới lao động trong những tháng cuối năm với số lao động dự kiến tuyển dụng khoảng 10.080 lao động. – Trong các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thì các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị điện (điện tử) có tỷ lệ phục hồi cao nhất với tỷ lệ 92% doanh nghiệp bị ảnh hưởng đã phục hồi lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Kế đến là nhóm ngành sản xuất da giày có tỷ lệ 76% doanh nghiệp bị ảnh hưởng đã phục hồi; nhóm ngành sản xuất đồ gỗ có tỷ lệ 74% doanh nghiệp bị ảnh hưởng đã phục hồi. Các nhóm ngành khác còn lại đã có sự phục hồi sản xuất kinh doanh đạt tỷ lệ trên 69%. – Phân theo loại hình doanh nghiệp: Trong 209 doanh nghiệp bị ảnh hưởng có 43/73 doanh nghiệp có số lượng lao động dưới 100 người đã phục hồi sản xuất kinh doanh (chiếm tỷ lệ 59% doanh nghiệp có số lượng lao động dưới 100 người phục hồi); 114/136 doanh nghiệp có số lượng lao động trên 100 người đã phục hồi sản xuất kinh doanh (chiếm tỷ lệ 84% doanh nghiệp có số lượng lao động trên 100 người phục hồi). Về công tác hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19: Tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch với dịch Covid-19, như các chính sách tín dụng, lao động, bảo hiểm xã hội và đặc biệt là chính sách về thuế, cụ thể: Về chính sách tín dụng: Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 1.458 khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay với số tiền là 4.150 tỷ đồng. Trong đó, các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 1.044 khách hàng với dư nợ 2.110 tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất cho 468 khách hàng với dư nợ 2.059 tỷ đồng. Cho vay mới lãi suất ưu đãi với doanh số lũy kế từ 23/01/2020 đến cuối tháng 9/2020 đạt 75.149 tỷ đồng cho 18.562 khách hàng, lãi suất thấp hơn phổ biến từ 0,5 – 2,5% so với trước dịch. Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình trên địa bàn, triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch và có các biện pháp chỉ đạo các tổ chức tín dụng kịp thời hỗ trợ cho khách hàng bị ảnh hưởng do dịch nhằm góp phần giảm thiểu thiệt hại do tác động của dịch Covid-19 gây ra. Về hỗ trợ giãn nộp tiền thuế theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất: Tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch với dịch Covid-19, như các chính sách tín dụng, lao động, bảo hiểm xã hội và đặc biệt là chính sách về thuế, hiện trên địa bàn có 6.000 doanh nghiệp thuộc các đối tượng được hỗ trợ theo quy định. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 2.225 doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cá nhân được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ, trong đó số doanh nghiệp được gia hạn là 2.179 doanh nghiệp, số hộ kinh doanh, cá nhân được gia hạn là 46 hộ. Số tiền thuế được gia hạn là 852 tỷ đồng, tính đến ngày 31/10/2020 đã nộp được 468 tỷ đồng. Về hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19: – Tính đến ngày 10/9/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh xác nhận 115 đơn vị sử dụng lao động với 6.318 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; 106 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là 71 doanh nghiệp đủ điều kiện với 10.765 lao động với số tiền tạm dừng đóng trên 62,3 tỷ đồng. – Đến nay, UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau: Tổng số đã chi trả hỗ trợ là 130.043/135.747 người, đạt tỷ lệ 95,76% với số tiền là 160,4 tỷ đồng, cụ thể như sau: + Người có công với cách mạng là 10.256/10.257 người (đạt tỷ lệ 99,9%) với số tiền là 15,3 tỷ đồng. + Đối tượng bảo trợ xã hội là 67.170/67.379 người (đạt tỷ lệ 99,7%) với số tiền 99,9 tỷ đồng. + Đối tượng thuộc hộ nghèo và cận nghèo là 31.350/31.872 người (đạt tỷ lệ 98,4%) với số tiền 23,5 tỷ đồng. + Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm là 20.052/24.748 người (đạt tỷ lệ 81%) với số tiền 20 tỷ đồng. + Người lao động chấm dứt Hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 103/107 người (đạt tỷ lệ 96,26%) với số tiền là 105 triệu đồng. + Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương là 188/228 người (đạt tỷ lệ 82,45%) với số tiền 631,8 triệu đồng. + Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm là 924/1.207 hộ (đạt tỷ lệ 76,55%) với số tiền 925 triệu đồng.​

    Nguyễn Bình

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ