Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của các sở ngành của tỉnh, UBND thành phố Long Khánh đã kịp thời triển khai tổ chức thực hiện việc chi trả cấp phát cho các đối tượng theo quy định với tổng số 14.349 đối tượng, kinh phí: 12 tỷ 467,4 triệu đồng. ​ Nguồn ngân sách tỉnh: Đã tiếp nhận kinh phí 5 tỷ 425 triệu đồng từ tỉnh để cấp phát cho 5.425 đối tượng. Đến nay, việc chi trả đã hoàn thành 100% trong đó: có 3.787 người hưởng lương hưu trợ cấp mất sức lao động tai nạn lao động đang hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng, với tổng số tiền là 3 tỷ 787 triệu đồng và 1.638 đối tượng có công cách mạng, gia đình các đối tượng có công với cách mạng với tổng số tiền là 1 tỷ 638 triệu đồng. Nguồn ngân sách thành phố: Đã tiếp nhận cấp phát đủ các khoản tiền trợ cấp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cho 8.924 đối tượng với tổng số tiền 7 tỷ 042 triệu đồng cụ thể: – Văn phòng Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy đã tổ chức cấp phát cho 837 đối tượng với kinh phí 1 tỷ 188 triệu đồng; trong đó: 11 đảng viên 70 năm tuổi đảng với số tiền 55 triệu đồng; 03 đảng viên 65 năm tuổi đảng với số tiền 15 triệu đồng; 61 đảng viên 55 năm và 60 năm tuổi đảng với số tiền 183 triệu đồng; 346 đảng viên 40 năm và 50 năm tuổi đảng với số tiền 519 triệu đồng; 416 đảng viên 30 năm tuổi đảng với số tiền 416 triệu đồng. – Các cơ quan đơn vị UBND các phường xã đã cấp phát tiền trợ cấp Tết cho 2.676 đối tượng với kinh phí 2 tỷ 607 8 triệu đồng; trong đó: có 2.398 đối tượng cán bộ công chức viên chức hưởng lương từ ngân sách cấp tỉnh, huyện với tổng số tiền là 2 tỷ 398 triệu đồng; 62 Phó chỉ huy quân sự lực lượng dân quân cấp thành phố với tổng số tiền 62 triệu đồng; 91 hộ nghèo với tổng số tiền 72,8 triệu đồng; 125 hộ cận nghèo với tổng số tiền 75 triệu đồng. – Bưu điện thành phố Long Khánh đã tổ chức cấp phát trực tiếp cho 5.411 đối tượng đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội tại cộng đồng với tổng số tiền là 3 tỷ 246,6 triệu đồng đạt tỷ lệ 100%.

    Lê Lài

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ