Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2020, các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh đã phối hợp tổ chức thăm, chúc thọ cho 257 người cao tuổi thọ 100 tuổi với số tiền là 693.9 triệu đồng. ​Căn cứ Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi. Ngày 06/12/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 189/2019/NQ-HĐND quy định mức quà tặng, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội đã kịp thời tham mưu ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh. Theo báo cáo của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, năm 2020, các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thăm, chúc thọ người cao tuổi thọ 100 tuổi vào dịp tết Nguyên đán cho 257 người cao tuổi thọ 100 tuổi với số tiền là 693.9 triệu đồng và chúc thọ 2.808 người cao tuổi thọ 90 tuổi nhân ngày người cao tuổi Việt Nam 06/6 và ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10, ngày sinh nhật của người cao tuổi với số tiền là 3.510 triệu đồng. Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức mừng thọ, chúc thọ và tặng quà cho 24.350 người cao tuổi tròn 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi với tổng số tiền 12.113,7 triệu đồng nhân dịp tết Nguyên đán, ngày người cao tuổi Việt Nam 06/6, ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10, ngày sinh nhật của người cao tuổi. Công tác chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp uỷ đảng, chính quyền và gia đình quan tâm thực hiện, các ban, ngành đã kịp thời phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Hội người cao tuổi trong việc tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi cũng như chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi tại các địa phương. UBND cấp huyện, cấp xã đã kịp thời bố trí kinh phí và tổ chức đoàn tặng quà, chúc thọ người cao tuổi theo quy định tại Nghị quyết số 189/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Đồng Nai quy định mức quà tặng, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Công tác lập danh sách người cao tuổi thọ 90 tuổi, 100 tuổi năm 2020 được các địa phương quan tâm, thực hiện sớm nên đầu năm 2020, đã có thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước và giấy mừng thọ của Chủ tịch tỉnh gửi các địa phương để trao tặng cho các cụ.

    Đức Thể

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ