Trên địa bàn tỉnh đã hình thành 116 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thu nông sản với sự tham gia 56 doanh nghiệp/ chủ cơ sở sơ, 34 hợp tác xã và 18 tổ hợp tác tham gia ​ Sau khi chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được ban hành, ngành nông nghiệp đã phối hợp địa phương tích cực hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể tham gia xây dựng chuỗi liên kết để thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 143/2018//NQ-HĐND. Kết quả thực hiện đến nay: – 01 dự án chuỗi liên kết được phê duyệt: Dự án bưởi da xanh tại huyện Tân Phú với diện tích 134 ha và 88 hộ tham gia do HTX Thương mại Dịch vụ nông nghiệp Tà Lài làm chủ trì liên kết. – 05 dự án chuỗi đã được các địa phương thẩm định hồ sơ, gồm: cây thanh long tại xã Xuân Tâm, Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc; cây xoài, cam, quýt tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc; cây xoài tại xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc; cây quýt tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán. – 03 dự án đang lấy ý kiến góp ý dự thảo dự án, gồm: nấm mèo tại xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất; cây rau tại xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất; cây xoài tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc. – 06 dự án /kế hoạch hỗ trợ liên kết đang trong quá trình khảo sát xây dựng, gồm: cây bắp tại xã Lộ 25, huyện Thống Nhất; cây rau tại xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc; cây ăn trái tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc; cây nấm tại xã Bảo Quang, thành phố Long Khánh; cây bưởi tại xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh; cây lúa tại xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ. Song song với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 143/2018/NQ-HĐND, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp theo dõi, chỉ đạo thực hiện 16 dự án cánh đồng lớn đã được UBND tỉnh phê duyệt, với tổng diện tích 5.202 ha. Đến nay đã hỗ trợ tổ chức 69 lớp tập huấn kỹ thuật, 08 đợt phun xịt thuốc bảo vệ thực vật, trồng mới 362,4 ha, hỗ trợ chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 821,4 ha, 292,83 ha được hỗ trợ vật tư hệ thống tưới nước tiết kiệm. Với tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách 4.708,41 triệu đồng. Bên cạnh đó lồng ghép với các chính sách, chương trình dự án đã từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng vùng sản xuất, bằng nguồn vốn xã hội hóa đã đầu tư xây dựng 06 tuyến giao thông nội đồng với chiều dài 18,13 km, 03 tuyến điện trung thế, trạm biến áp và 03 tuyến điện hạ thế với chiều dài 10,2 km. Qua quá trình tuyên truyền, đến nay cơ bản các chủ thể (doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân) đã nhận thức rõ vai trò, tính tất yếu của việc liên kết sản xuất trong việc nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Bên cạnh 16 dự án được phê duyệt, trên địa bàn tỉnh đã hình thành 116 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thu nông sản với sự tham gia 56 doanh nghiệp/ chủ cơ sở sơ, 34 hợp tác xã và 18 tổ hợp tác tham gia, bao gồm: – 66 chuỗi liên kết trong lĩnh vực trồng trọt với quy mô 7.558,64 ha. Trong đó: 30 chuỗi cây ăn quả; 02 chuỗi cây lương thực; 17 chuỗi cây công nghiệp; 6 chuỗi rau; 13 chuỗi dược liệu và các loại cây trồng khác. – 29 chuỗi liên kết trong lĩnh vực chăn nuôi với quy mô 1,2 triệu quả trứng/năm và 388,58 nghìn tấn. Trong đó: 12 chuỗi chăn nuôi heo; 08 chuỗi gia cầm; 04 chuỗi trứng; 03 chuỗi chế biến từ thịt heo và 01 chuỗi chế biến từ sữa bò. – 04 chuỗi thủy sản và 15 chuỗi chợ an toàn thực phẩm. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi, việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn gặp khó khăn, tồn tại: – Công tác thông tin tuyên truyền và hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng chuỗi liên kết được Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các ngành địa phương tích cực triển khai, nhưng đến nay số chuỗi liên kết được phê duyệt theo Nghị quyết số 143/2018/NQ-HĐND còn hạn chế. Nguyên nhân do: Một số chủ trì liên kết còn hạn chế về năng lực, nhất là năng lực về quản trị và tài chính; liên kết trong chăn nuôi chủ yếu theo hình thức chăn nuôi gia công với sự tham gia đông đảo của các doang nghiệp FDI; chưa hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn; – Một số địa phương còn thiếu sự quan tâm, quyết liệt trong công tác chỉ đạo thực hiện, nhất là công tác thống kê các chuỗi liên kết nông sản đã được hình thành để rà soát, hướng dẫn tiếp cận chính sách hỗ trợ, như huyện: Long Thành, Nhơn Trạch. – Trung ương không ban hành thông tư hướng dẫn chi tiết triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nên công tác triển khai thực hiện ở địa phương gặp nhiều lúng túng, nhất là việc hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.​

    Nguyễn Bình

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ