​Thực hiện Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm Bưu điện văn hóa xã phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2015 -2020”. Định kỳ hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) đã xây dựng, ban hành và tổ chức kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm Bưu điện văn hóa xã (BĐVHX) phục vụ xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Với các nội dung như: Về đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất: 100% điểm BĐVHX đang hoạt động đã được đầu tư cơ sở vật chất, trang bị máy tính, phần mềm có kết nối Internet phục vụ kinh doanh đa dịch vụ, nâng cao năng lực phục vụ tại địa bàn xã, với tổng kinh phí thực hiện là 1.486.460.000 đồng. Sở TT&TT đã vận động các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin hỗ trợ trang bị và trao tặng 10 bộ máy tính cho 05 điểm BĐVHX (02 bộ máy tính/điểm). IMG_0321.

  Điểm BĐVHX Phú An-huyện Tân Phú

  ​ Về hỗ trợ cấp phát báo Đồng Nai và luân chuyển sách báo: Sở TT&TT đặt báo Đồng Nai, Bưu điện tỉnh đã tổ chức phát báo cho 65 điểm BĐVHX theo kỳ báo phát hành với số tiền là 263.744.000đ. Nhằm đáp ứng nhu cầu đọc sách báo phục vụ tốt hơn cho người dân địa phương. Định kỳ 6 tháng 01 lần, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với thư viện cấp huyện trong việc cho các điểm BĐVHX mượn sách để phục vụ việc đọc sách cho người dân trên địa bàn. Từ năm 2016 đến năm 2020, việc luân chuyển sách, báo thực hiện tại 30 điểm BĐVHX với tổng số hơn 3.000 quyển. Về tổ chức ngày Sách Việt Nam (21/4): Sở TT&TT đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức ngày Sách Việt Nam tại 09 điểm BĐVHX thuộc 09 huyện; số lượng phát hành sách, báo hơn 4.500 cuốn với tổng doanh thu bán hàng là 7.513.575 đồng. Trong đó, với kinh phí được nhà nước cấp là 13.320.000 đồng.

  Tổ chức ngày Sách Việt Nam tại điểm BĐVHX

   Bên cạnh đó, Sở TT&TT đã tặng cho mỗi điểm 10 đầu sách gồm 20 cuốn sách giới thiệu về văn hóa, lịch sử và con người Đồng Nai. Việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam tại các điểm BĐVHX để khuyến khích và khơi dậy văn hóa đọc giúp cho người dân hiểu rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; các điểm BĐVHX trở thành điểm cung cấp sách báo, đáp ứng nhu cầu thông tin và góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, theo kế hoạch phân bổ sách đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước năm 2020, Sở TT&TT đã đề nghị Nhà Xuất bản Đồng Nai thực hiện phân bổ 08 đề tài sách đặt hàng đến 95 điểm bưu điện văn hóa xã (mỗi điểm 1 cuốn/1 đề tài) Về hỗ trợ lương nhân viên tại các điểm BĐVHX: Trong thời gian qua có nhiều dịch vụ mới và các chương trình dự án được Bưu điện tỉnh đưa vào triển khai thực hiện tại các điểm BĐVHX nhằm tăng thu nhập của nhân viên BĐVHX như mô hình BĐVHX đa dịch vụ, các dịch vụ hành chính công, chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, chi trả bảo trợ xã hội, bán hàng tiêu dùng, bán bảo hiểm y tế, BHXH tự nguyện… Từ đó đã tạo điều kiện cho các nhân viên điểm BĐVHX có nhiều cơ hội bán hàng, tăng thu nhập từ việc hưởng hoa hồng khi tham gia bán các sản phẩm dịch vụ do đó thu nhập bình quân của nhân viên BĐVHX qua các năm đã được nâng cao (cao hơn mức lương cơ bản). Vì vậy, từ năm 2016 đến năm 2020 ngân sách tỉnh không phải chi hỗ trợ thêm cho nhân viên tại điểm BĐVHX. Về đào tạo nhân viên tại các điểm BĐVHX: Việc đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên BĐVHX luôn được Bưu điện tỉnh chú trọng. Từ năm 2015 đến 2020, Bưu điện tỉnh đã tổ chức 73 lớp đào tạo tất cả các nhân viên BĐVHX trong đó có 65 nhân viên BĐVHX thuộc Đề án trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí khoảng 217.500.000 đồng Trong 05 năm qua các nội dung thuộc Đề án, về cơ bản đã được Sở TT&TT phối hợp Bưu điện tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung đã được phê duyệt tại Đề án như việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất; hỗ trợ cấp phát báo Đồng Nai; tổ chức ngày Sách Việt Nam… đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở.

  TD

  Nguồn: stttt.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ