​Kỳ họp thứ 20 – kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND huyện Trảng Bom khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc vào ngày 14/12/2020 tại Hội trường Văn phòng HĐND-UBND huyện ​Chủ tọa kỳ họp có ông Vương Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND huyện và 35/37 Đại biểu HĐND huyện (vắng 02 đại biểu có lý do). Khách mời tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Sơn Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Như Ý, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên Đoàn Lao động tỉnh; bà Lưu Thị Hà, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; bà Giang Thị Thu Nga, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh; bà Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch UBND huyện – Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trảng Bom; ông Lê Tuấn Anh, Bí thư Huyện ủy Trảng Bom; Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện; Thường trực UBMTTQ VN huyện, Lãnh đạo VKSND, TAND, Chi Cục THADS huyện; thủ trưởng các cơ quan, phòng ban, ngành huyện; Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, 02 đại biểu cử tri xã Đồi 61 và thị trấn Trảng Bom.

  Ông Vương Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐND huyện Trảng Bom phát biểu khai mạc kỳ họp

  Tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả hoạt động năm 2020 của HĐND huyện; thông báo của Ủy ban MTTQVN huyện về việc tham gia xây dựng chính quyền và giám sát hoạt động của đại biểu HĐND trong năm 2020; báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; báo cáo công tác chỉ đạo điều hành năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và các nội dung báo cáo, tờ trình của UBND huyện, 10 báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện về các nội dung trình kỳ họp.

  Quang cảnh kỳ họp thứ 20 HĐND huyện Trảng Bom khóa III

   Theo chương trình kỳ họp sẽ diễn ra trong 1,5 ngày (ngày 14,15/12/2020) các đại biểu sẽ thực hiện thảo luận Tổ, Chủ tịch UBND huyện tiếp thu giải trình đối với các ý kiến của đại biểu, thực hiện các thủ tục miễn nhiệm và bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện và xem xét thông qua 12 Nghị quyết về: mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH QPAN năm 2021; về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH QPAN 5 năm 2021-2025; về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2020 (đợt 4); dự toán thu ngân sách Nhà nước – chi ngân sách địa phương năm 2021; điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 (đợt 4); điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; về chương trình giám sát năm 2021 của HĐND huyện Khóa III; Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm và bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện.

  Ngọc Diệp

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ