​Sáng 2-7, tại Trụ sở Khối Nhà nước tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. ​ Tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy,Thường trực HĐND tỉnh khóa IX, đại diện các Ban đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo TAND, VKSND tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Đồng Nai cùng 81 vị đại biểu HĐND tỉnh khóa X. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Phú Cường – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX nhấn mạnh, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X diễn ra trong không khí phấn khởi, tin tưởng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Đồng Nai sau những sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt vừa qua đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. 

  Ông Nguyễn Phú Cường – Bí​ thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX phát biểu khai mạc kỳ họp

  Đồng chí cho rằng, thắng lợi toàn diện và to lớn của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã thể hiện sự tin tưởng của nhân dân vào đường lối đổi mới, vào sự lãnh đạo của Ðảng, sự điều hành của Nhà nước, khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân. Đây cũng là thời điểm toàn tỉnh đang nỗ lực phấn đấu, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XI vào cuộc sống

   Đại biểu b​iểu quyết thông qua chương trình kỳ họp

  Theo chương trình, tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ nghe báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo của UBMTTQVN tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng như: Quyết định cơ cấu tổ chức và bầu nhân sự chủ chốt trong tổ chức bộ máy nhà nước của tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; việc tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 và ban hành nội quy kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Có thể nói, nhiệm vụ chủ yếu của kỳ họp này là đại biểu sẽ tập trung xem xét, lựa chọn các vị đại biểu HĐND, các cán bộ có đủ năng lực, điều kiện bầu vào các chức danh của HĐND, UBND tỉnh để đảm nhận trọng trách trước HĐND và cử tri. Đồng chí cho rằng, nhiệm vụ chủ yếu của kỳ họp này là xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước cấp tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng 5 năm, đảm bảo sát hợp với tình hình thực tiễn của địa phương mà trực tiếp là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy nhà nước, đáp ứng được mục tiêu của công cuộc đổi mới và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Vì vậy, thành công của kỳ họp sẽ bảo đảm cho thành công của hoạt động toàn khóa HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Để góp phần vào thành công của kỳ họp, đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, cử tri, sáng suốt lựa chọn nhân sự xứng đáng để bầu vào các chức danh lãnh đạo của HĐND, UBND tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh. Lê Lài. Nguồn: dongnai.gov.vn

   


  Bản đồ

  bản đồ