Cà Mau Để có cơ sở xem xét, quyết định việc khai thác dòng tàu bay Embraer E190/E175 tại Cảng hàng không Cà Mau, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa có văn bản gửi Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Công ty Cổ phần hàng không Tre Việt (BAV) để triển khai một số nội dung liên quan. Theo đó, Cục HKVN đề nghị ACV khẩn trương tổ chức triển khai đánh giá lại sức chịu tải mặt đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay (theo phương án kỹ thuật). Căn cứ vào kết quả đánh giá, ACV phối hợp với BAV để đề xuất dòng tàu bay khai thác, tải trọng khai thác vượt tải (nếu có) trên cơ sở đảm bảo an toàn, hiệu quả khai thác; đồng thời ACV phối hợp với BAV để xây dựng phương án, kế hoạch đầu tư khắc phục các nội dung chưa đáp ứng (điều chỉnh phương án khai thác, vận hành tàu bay; bổ sung trang thiết bị phục vụ mặt đất; huấn luyện đào tạo nhân sự…) đáp ứng khai thác dòng tàu bay E190/E175 tại Cảng hàng không Cà Mau. Ngoài ra, ACV cần chỉ đạo Cảng hàng không Cà Mau phối hợp với các đơn vị của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) hoàn thiện lại hồ sơ phương thức bay NDB Cà Mau để VATM trình Cục Hàng không Việt Nam xem xét, thẩm định. Đối với BAV, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị BAV chủ động phối hợp với ACV để đề xuất dòng tàu bay khai thác, tải trọng khai thác vượt tải (nếu có) trên cơ sở đảm bảo an toàn, hiệu quả khai thác và triển khai phương án khắc phục các nội dung chưa đáp ứng. Đồng thời chủ động rà soát các dịch vụ mặt đất khác như xăng dầu, suất ăn để lập phương án cung cấp dịch vụ cho dòng tàu bay E190/E175 tại Cảng hàng không Cà Mau; xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát đánh giá các nội dung đảm bảo hoạt động khai thác/phục vụ kỹ thuật/mặt đất để khai thác dòng tàu bay nêu trên. Trước đó, Cục HKVN đã có văn bản đề nghị Cảng hàng không Cà Mau phối hợp với các đơn vị của VATM rà soát, hoàn thiện lại hồ sơ phương thức bay NDB Cà Mau. Theo số liệu hiện đang công bố, chỉ số phân cấp mặt đường (sức chịu tải mặt đường) cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay Cảng hàng không Cà Mau là PCN 16F/C/Y/T, trong khi đó chủng loại tàu bay Embraer E190/E175 có chỉ số ACNmax (theo tài liệu của Jeppesen) đều lớn hơn chỉ số PCN. Vì vậy phải tính toán giảm tải trọng khai thác. Hiện trạng hệ thống sơn kẻ tín hiệu trên đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tại Cảng hàng không Cà Mau mới đáp ứng khai thác dòng tàu bay ATR72 và tương đương trở xuống.

    Theo kết quả khảo sát của ACV, có thể nghiên cứu, điều chỉnh phương án khai thác, vận hành tàu bay trên đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay đảm bảo khai thác dòng tàu bay E190/E175 tại Cảng hàng không Cà Mau (điều chỉnh, bổ sung hệ thống sơn kẻ tín hiệu phù hợp, đảm bảo an toàn khai thác). Về trang thiết bị phục vụ mặt đất tại Cảng chưa đáp ứng khai thác dòng tàu bay E190/E175 (chưa đảm bảo cấp cứu hỏa, chưa có xe kéo đẩy…). Để đáp ứng khai thác dòng tàu bay E190/E175, ACV sẽ phối hợp với BAV rà soát, có phương án bổ sung các phương tiện, trang thiết bị đáp ứng khai thác dòng tàu bay E190/E175. 

    caa.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ