Ngày 05/7/2021, ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành văn bản số 8918/UBND-KGVX về việc Khẩn trương thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với một số trường hợp nghi nhiễm và trường hợp F1 trên địa bàn thành phố Biên Hòa. ​(Đính kèm file) 

    Khẩn trương phòng chống dịch Covid-19.

    Khẩn trương thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với một số trường hợp nghi nhiễm và trường hợp F1 trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ