Nhằm nắm bắt tình hình hoạt động, hạn chế nguy cơ xảy ra tranh chấp lao động trên địa bàn tỉnh, đồng thời kiểm tra, hướng dẫn cho các doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của người lao động, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh phối hợp với các đoàn công tác liên ngành theo Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh để kiểm tra, hướng dẫn đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. ​Qua kết quả khảo sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh cho thấy, việc kiểm tra, hướng dẫn của các Đoàn công tác liên ngành đảm bảo nghiêm túc, đúng chương trình kế hoạch đề ra; nội dung kiểm tra, hướng dẫn có trọng tâm, trọng điểm; nội dung yêu cầu doanh nghiệp khắc phục những hạn chế được nêu rõ ràng, cụ thể; các doanh nghiệp được kiểm tra đã ghi nhận và sẽ tổ chức khắc phục những lưu ý của Đoàn kiểm tra. Mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp nhưng về cơ bản tình hình sản xuất, kinh doanh ở hầu hết các doanh nghiệp được kiểm tra tương đối ổn định, không xảy ra tranh chấp lao động. Năm 2021, Chính phủ không quy định các doanh nghiệp phải điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng nhưng một số doanh nghiệp vẫn điều chỉnh tăng lương cho người lao động. Đa số các doanh nghiệp đã thông báo kế hoạch thưởng Tết cho người lao động, duy trì mức thưởng Tết theo quy chế thưởng để giữ chân người lao động; một số doanh nghiệp chưa thông báo nhưng cũng đã dự kiến kế hoạch thưởng Tết. Phần lớn các doanh nghiệp được kiểm tra đã đảm bảo chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, một số doanh nghiệp đã phải thu hẹp sản xuất, tạm ngưng hoạt động, cho lao động nghỉ việc luân phiên vì không có đơn hàng và nguyên vật liệu sản xuất, có doanh nghiệp không thực hiện nâng lương và thưởng Tết Nguyên đán năm 2021 cho người lao động. Tình hình biến động lao động trên địa bàn tỉnh năm 2020 còn ở mức cao, có 45% người lao động nghỉ việc (hoặc cho thôi việc) trong năm 2020 tại các doanh nghiệp được kiểm tra. Hầu hết các doanh nghiệp có nhu cầu nhưng không đủ điều kiện được Ngân hàng chính sách xã hội cho vay để trả lương ngừng việc cho Người lao động theo quy định của Chính phủ. Trong thời gian qua, tỉnh mới chỉ quan tâm công tác đăng ký doanh nghiệp, chưa chú trọng theo dõi, tổng hợp tình hình doanh nghiệp sau đăng ký thành lập nhằm kịp thời nắm bắt và giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh khi doanh nghiệp ngưng hoạt động. Một số lỗi vi phạm chủ yếu tại các doanh nghiệp như: Vi phạm quy định về an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt là việc thực hiện chế độ cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại; có 3/12 doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN với số tiền 2.287.682.533 đồng; vi phạm quy định về chế độ tiền lương, tiền thưởng cho người lao động, trong đó chủ yếu là chưa xây dựng hoặc có xây dựng nhưng không áp dụng thang bảng lương; số giờ làm thêm vượt mức quy định. Ngoài ra, một số doanh nghiệp chưa thực hiện việc trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định, chưa nắm rõ một số quy định về tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở, chưa thực hiện chế độ báo cáo định kỳ cho cơ quan chức năng theo quy định, vi phạm quy định về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về pháp luật lao động trong thời gian tới, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh: Chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung hỗ trợ doanh nghiệp và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở cập nhật các quy định mới của Bộ luật lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành để điều chỉnh các chính sách, quy chế liên quan đến lợi ích của người lao động, đảm bảo quyền của các bên trong quan hệ lao động; đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật; tăng số lượng doanh nghiệp được trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn về lĩnh vực lao động nhằm đảm bảo các chế độ, chính sách, quyền lợi của người lao động được thực hiện đầy đủ theo đúng quy định; tăng cường công tác theo dõi, tổng hợp tình hình doanh nghiệp sau đăng ký thành lập để phối hợp quản lý doanh nghiệp đang còn hoạt động, kịp thời nắm bắt và giải quyết các vấn đề phát sinh khi doanh nghiệp ngưng hoạt động.

    Đức Thể

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ