Chiều ngày 05/03/2021 tại Hội trường Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Nai, Khối thi đua 10 đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020; phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2021. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng đến dự Hội nghị. ​Khối Thi đua 10 gồm 06 đơn vị tổ chức Đoàn thể (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh), trong năm 2020, các đơn vị thành viên trong Khối đã chỉ đạo, phát động thi đua và triển khai thực hiện các phong trào, hoạt động thi đua yêu nước theo các Chỉ thị, Nghị quyết và Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến cán bộ, công chức, nhân viên thuộc các đơn vị thành viên của khối; Tiếp tục tổ chức phong trào thi đua theo kế hoạch đã đề ra ngay từ đầu năm, phát huy thế mạnh từng đơn vị thành viên trong Khối song song với việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm của từng đơn vị theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh; đặc biệt tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua chuyên đề: “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Thông qua các phong trào, các cuộc vận động nêu trên, các đơn vị trong Khối đã góp phần cùng Cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội; bảo đảm an ninh, quốc phòng của tỉnh nói chung và từng địa phương cơ sở nói riêng.

  Tuyên dương các điển hình tiên tiến tại Đại hội Thi đua yêu nước Khối 10 lần II năm 2020

  Các thành viên trong khối thi đua đã tích cực hưởng ứng các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận, khối đã tổ chức “Ngày công tác dân vận” và tham quan các mô hình, điển hình tiên tiến của Khối năm 2020 với tinh thần trọng dân, gần dân, hiểu dân và trách nhiệm, Khối thi đua 10 đã kết hợp với cấp ủy chính quyền, đoàn thể huyện Cẩm Mỹ tiến hành đợt công tác dân vận tại xã Xuân Quế, đã vận động tặng 15 chiếc xe đạp, 05 xe lăn, 300 xuất quà, 200 kính đeo mắt, khám chữa bệnh cho hơn 500 người dân. Đặc biệt, các đơn vị thành viên Khối 10 đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước của Khối lần thứ II năm 2020, thành công của Đại hội đã phát huy, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, có sức lan toả và kết nối trong đoàn viên, hội viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tại hội nghị, các đơn vị trong Khối đã ký kết giao ước thi đua năm 2021. Đơn vị Khối trưởng năm 2020 Hội Cựu chiến binh tỉnh đã bàn giao cờ luân lưu Khối trưởng năm 2021 cho đơn vị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. 

  Bàn giao Cờ Luân lưu Khối trưởng

   Với tinh thần phát huy truyền thống thi đua yêu nước khối thi đua 10 đã phát động thi đua năm 2021, kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, Hội viên, các tầng lớp nhân dân chung sức, chung lòng quyết tâm thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao để đưa phong trào thi đua yêu nước của Khối 10 gặt hái nhiều thành công, góp phần cùng Đảng và Nhà nước hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh đề ra trong năm 2021 và giai đoạn 2020 – 2025. Ngọc Tuyền – Ban Thi đua – Khen thưởng ​tỉnh

  Nguồn: snv.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ