Chiều ngày 05/3/2021, tại hội trường Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Khối thi đua 10 tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. ​ Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng ban, Ban Thi đua – Khen thưởng – thừa Ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, công chức các đơn vị của Khối thi đua 10 gồm Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.​


  .

  Các đại biểu tham dự hội nghị Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của khối thi đua 10. Trong năm qua, mặc dù trong bối cảnh cả nước nói chung, Đồng Nai nói riêng căng mình phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Khối thi đua 10 đã chủ động, thích nghi và tổ chức thực hiện thành công các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đạt nhiều kết quả, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện thành công hai mục tiêu kép mà Thủ tướng Chính phủ đề ra. Hội nghị đã nghe tham luận của các điển hình tiên tiến về kinh nghiệm trong tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên cũng như kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị trong năm qua. Với những kết quả nổi bật này, Khối đã trao giấy chứng nhận của Khối trưởng Khối thi đua 10 cho 06 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Khối năm 2020.


   

  Các điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng ban, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh ghi nhận đánh giá cao các kết quả phong trào thi đua yêu nước mà các đơn vị trong khối đã thực hiện được trong năm 2020; đánh giá cao vai trò của Khối trưởng trong việc triển khai, điều hành các phong trào thi đua của khối trong năm qua, ​nhất là việc tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước của khối, giai đoạn 2020 – 2025 một cách trang trọng, tận tình, chu đáo; đánh giá cao việc Khối trưởng đã biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến năm 2020 tại hội nghị này…Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Khối thi đua 10 lưu ý một số nội dung trong tâm như: làm tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu, nhân rộng các điển hình tiên tiến nhất là các điển hình tiến tiến là các tập thể trong nhân dân, các cá nhân trong quần chúng; tăng cường các hoạt động chung nhằm tạo sự giao lưu, đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị thành viên trong khối… Hội nghị đã phát động phong trào thi đua yêu nước và ký kết giao ước thi đua năm 2021 với một số nội dung trọng tâm như: đẩy mạnh tuyên truyền, đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong năm 2021 song song với việc thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

  Ông Nguyễn Tất Độ, Phó Chủ tị​ch ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận cờ luân lưu Khối trưởng năm 2021 Hội nghị nhất trí bầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là Khối trưởng, Liên đoàn Lao động tỉnh là Khối phó Khối thi đua 10 năm 2021. ​Tố N​ga

  Nguồn: ubmttq.dongnai.gov.vn

   


  Bản đồ

  bản đồ