Sở Y tế vừa ban hành quy định về xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

    Tiêm vaccine cho người lao động của doanh nghiệp 3 tại chỗ. Theo đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả các trường hợp người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 như: ho, sốt, khó thở… hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan. Thực hiện xét nghiệm định kỳ đối với người lao động ở các vùng vàng, cam và đỏ. Trong đó, xét nghiệm hằng tuần tối thiểu cho 20% người lao động có nguy cơ rất cao; xét nghiệm 2 tuần/lần tối thiểu cho 5-10% người lao động có nguy cơ cao. Riêng đối với người cung cấp dịch vụ trực tiếp cho cơ sở sản xuất, kinh doanh như: cung cấp suất ăn, thực phẩm, nguyên vật liệu, dịch vụ bảo vệ, vệ sinh) thì xét nghiệm hằng tuần cho toàn bộ người lao động ở vùng nguy cơ rất cao; xét nghiệm 2 tuần/lần cho toàn bộ người lao động cho người ở vùng nguy cơ và có nguy cơ. Không bắt buộc thực hiện xét nghiệm đối với người đã tiêm đủ liều vaccine (liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng), hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh căn cứ kết quả đánh giá mức độ nguy cơ lây nhiễm của tỉnh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhà thông báo hàng tuần để áp dụng thực hiện xét nghiệm cho người lao động. Kỹ thuật xét nghiệm bằng phương pháp Realtime PCR hoặc test kháng nguyên nhanh. Kết quả xét nghiệm phải được báo cáo ngay cho Trung tâm y tế huyện, thành phố nơi cơ sở sản xuất, kinh doanh. Việt Anh

    Nguồn: dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ