Trước tình hình có những nơi chưa chấp hành nghiêm việc giãn cách xã hội, chưa thực hiện yêu cầu 5K để phòng, chống dịch COVID-19, ngày 23-7, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chấn chỉnh các hoạt động trên địa bàn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. 

    Công an TP.Biên Hòa kiểm tra việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn – ảnh B.An Theo đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghiêm về giãn cách giữa cá nhân với cá nhân, gia đình với gia đình, không để xảy ra các trường hợp tụ tập đông người theo quy định. Thực hiện cưỡng chế, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định; Chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chủ quan, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao: Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị chỉ đạo, triển khai lực lượng chức năng tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm việc thực hiện giãn cách xã hội. Đối với cá nhân cố tình vi phạm, đủ yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật hình sự thì xử lý ngay để đảm bảo sự nghiêm minh, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch. Sở Công thương tiếp tục hướng dẫn cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện các quy định của Chính phủ và UBND tỉnh về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 kịp thời, đúng quy định. Chủ tịch UBND tỉnh cũng kêu gọi toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, tự lực tự cường, chia sẻ, ủng hộ, hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 15 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Người dân chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện 5K, đây không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là quyền lợi của mỗi người dân vì lợi ích của cộng đồng và sự phát triển của tỉnh cũng như đất nước. Quốc Khánh. Nguồn: dongnai.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ