Bán đất Biên Hòa

  Dự án trung tâm thương mại của Tổng Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại với diện tích gần 16.000 m2 đất thuộc Khu đô thị Cầu Giấy đã được TP. Hà Nội phê duyệt.

  Thành phố Hà Nội vừa thu hồi hơn 3.000 m2 đất D28 của Khu đô thị mới Cầu Giấy để quy hoạch lại. Sau đó, hơn một nửa diện tích đất này được chuyển cho Tổng Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam thuê để xây dựng tòa nhà trung tâm thương mại và dịch vụ, văn phòng.

  Được biết, diện tích đất do thành phố thu hồi trong Khu đô thị mới Cầu Giấy thuộc về đất nông nghiệp mà UBND phường Dịch Vọng và Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Kinh doanh tổng hợp Dịch Vọng đang quản lí.

  Khu đô thị Cầu Giấy Hà Nội sắp sửa có thêm một trung tâm thương mại

  Khu đô thị Cầu Giấy Hà Nội sắp sửa có thêm một trung tâm thương mại

  Trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư dự án thực hiện nghĩa vụ đã quy định được UBND TP. Hà nội giao đến các sở, ngành Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Cục thuế và UBND Quận Cầu Giấy.Trách nhiệm giám sát, đốc thúc trực tiếp dự án giao cho UBND Quận Cầu Giấy và Phường Dịch Vọng, địa bàn nơi dự án xây dựng. Đất cho dự án này thuê được tính từ ngày 27/6/2017 đến hết ngày 19/12/2061. Trong vòng 45 năm này, chủ đầu tư có nhiệm vụ thực thi hợp đồng, giấy chứng nhận đầu tư. Theo đó, chủ đầu tư phải thanh toán tiền thuê đất hàng năm.

  Theo quy định, nếu trong vòng 1 năm chưa triển khai dự án, hoặc tiến độ dự án chậm 2 năm thì chủ đầu tư được gia hạn thêm 1 năm nhưng phải trả tiền thuê đất cho Nhà nước trong khoảng thời gian chậm tiến độ đó. Nếu hết thời hạn gia hạn mà đất bị sử dụng sai nội dung hoặc chưa đưa vào sử dụng thì UBND TP. Hà Nội sẽ thu hồi đất và tài sản gắn liền với đất mà không bồi thường.

  (Theo Thời báo Ngân hàng)


  Bản đồ

  bản đồ