Để kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn về thủ tục hành chính trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Đồng Nai đã có chỉ đạo việc kích hoạt số điện thoại đường dây nóng tại Bộ phận Một cửa 11 huyện, thành phố.

    Nhân viên Tổng đài 1022 đang tiếp nhận xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân Nhân viên Tổng đài 1022 đang tiếp nhận xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo kích hoạt số điện thoại đường dây nóng tại Bộ phận Một cửa để công khai, hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, thực hiện việc công khai tại trụ sở Bộ phận Một cửa và trên Trang thông tin điện tử của địa phương. Chỉ đạo Trưởng bộ phận Một cửa trực tiếp điều tiết, giám sát việc phối hợp, hỗ trợ Tổng đài 1022 khi người dân, doanh nghiệp liên hệ. UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị cử nhân sự thường xuyên túc trực, phối hợp Tổng đài 1022 thực hiện ghi nhận các thông tin của người dân, doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn về thủ tục hành chính. Chủ động hướng dẫn việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công tích cho người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp. Theo Trung tâm Hành chính công tỉnh, vừa qua, trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số lượng cuộc gọi của người dân đề nghị hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, khó khăn về thủ tục hành chính về Tổng đài Dịch vụ công 0251 – 1022 tăng cao. Do đó, để đáp ứng yêu cầu và phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp, ngoài kênh tiếp nhận chủ yếu qua Tổng đài Dịch vụ công 0251 – 1022, việc kích hoạt số điện thoại đường dây nóng tại Bộ phận Một cửa các huyện, thành phố nhằm hỗ trợ việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và tiếp nhận xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Mặt khác, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, nhân viên Tổng đài Dịch vụ công 0251 – 1022 sẽ tăng thêm thời gian làm việc để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. Như vậy, hiện nay người dân có 2 kênh thông tin để phản ánh vướng mắc, khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính là: Tổng đài Dịch vụ công 0251-1022 và Số điện thoại đường dây nóng của 11 Bộ phận Một của các huyện, thành phố Hồ Thảo 

    Nguồn: baodongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ